Úpravy v úvazcích učitelů a úpravy rozvrhu

Aktualizace rozvrhu

V sekci Organizace najdete aktualizovaný rozvrh.

 

Změny v úvazcích

Ing. Mládková přebírá od Mgr. Tulky zeměpis 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 9.A, 9.B, přírodopis 6.B a praktické činnosti 9. roč. (chlapci), od Mgr. Bónové přebírá výchovu ke zdraví 6.A, 6.B, od Mgr. Bartošové přebírá německý jazyk 6. roč., 7. roč. a od Mgr. Pichla přírodopis 6.A.

Mgr. Bónová přebírá od Mgr. Tulky zeměpis 8.A.

Mgr. Pichl přebírá od Mgr. Tulky zeměpis 8.B.

Mgr. Hellerová přebírá od Mgr. Přibylové dějepis 8.A.

Mgr. Bartošová – přebírá od Mgr. Tulky ruský jazyk 6. a 7. ročník.

Mgr. Přibylová – přebírá od Mgr. Tulky ruský jazyk 8. ročník.

P. Kapuciánová přebírá od Ing. Mládkové úvazek asistenta pedagoga v 7.A a částečně i úvazek vychovatelky ve školní družině.

Mgr. Iva Přibylová | 11.01.2023 v 11:08