Comenius

 

Projekty Comenius jsou jednou z možností, jak žákům v praxi ukázat nutnost studia cizích jazyků. Žáci mohou vycestovat do zahraničí, žít v rodině svého nového kamaráda a proniknout do způsobu života v jiné zemi. K tomu potřebují přiměřené jazykové dovednosti.

První projekt Comenius byl realizován ve školním roce 2004 - 2005. Jednalo se o jazykový projekt zaměřený na anglický a německý jazyk. Naším partnerem byla škola v litevském Vievisu. Společně jsme strávili dva týdny v České republice a dva týdny v Litvě. Výsledkem naší spolupráce byla trojjazyčná pravidla dětských her a dále obrázkový slovník se sportovní tematikou. 

Ve školním roce 2005 - 2006 byla naším partnerem škola v polském Gdaňsku.  Společně jsme vytvářeli turistické průvodce, ve kterých jsme anglicky a česky či polsky informovali o zajímavostech našich regionů.

Třetím jazykovým projektem Comenius byl ve školním roce 2006 - 2007 projekt zaměřený na historii. Společně se školou v německém Walwitzu jsme vytvářeli historické průvodce, studovali jsme dějiny husitství a úlohu Martina Luthera.

Na období září 2009 až srpen 2011 nám byl schválen projekt Comenius - Partnerství škol. Jeho název byl European Puzzle a naše partnerské školy se nacházely v různých částech Evropy - Lotyšsku, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Portugalsku, Řecku, Bulharsku a Rumunsku. Název projektu byl výstižný, protože jsme v průběhu dvou let skládali informace o národních kuchyních, školních systémech, školních tradicích, národních tancích, národní architektuře či typických povoláních. Při cestě na projektové setkání do Řecka tragicky zahynul ředitel školy Mgr. Karel Přibyl, který věnoval rozvoji mezinárodní spolupráce spoustu energie.

V letech 2009 - 2011 byl realizován i projekt Comenius Regio. Škola společně s městem Borohrádek a PS Brontosauři Čermná nad Orlicí spolupracovala s polským Otorowem. Projekt byl zaměřen na zdravý životní styl a ochranu životního prostředí.

Naším mezinárodním projektem Comenius  na období 2012 - 2014  byl projekt s názvem Let´s active to create.  Našimi  partnery byly Secció d´Institut La Miquela nedaleko města Girona ve Španělsku, Cumhuriyet Lisesi v oblasti Çorum 150 km od turecké Ankary a polské Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Racławicach  nedaleko Wroclawi.

Hlavní náplní projektu Comenius Let's Active to Create bylo vedení fiktivních firem žáky ze čtyř evropských škol. Žáci se nejprve zabývali otázkou ekonomické krize a navrhovali projektové logo. Následovalo zakládání fiktivní firem, což obnášelo kroky jako vytvoření business plánu, SWOT analýzy, průzkumu trhu, plánu umístění podniku či vytváření reklamní a cenové strategie. Účastníci projektu rovněž vyráběli konkrétní produkty, vymýšleli jejich značení a balení nebo zpracovali katalog i reklamu a založili webové stránky společnosti. Nedílnou součástí projektu byly videokonference a projektová setkání v jednotlivých zemích, v rámci kterých byly realizovány workshopy na témata jako reklama, zpracování životopisu nebo přijímací pohovor v angličtině. Zároveň zde byly prezentovány a hodnoceny dílčí postupy a výstupy. Projekt měl velmi pozitivní dopad na rozvoj kompetencí žáků a učitelů, poznávání evropských kultur, navazování přátelství a velkou měrou přispěl ke zvýšené motivaci učit se cizí jazyky. 

 

Projektové aktuality jsou zveřejňovány na blogu http://letsactive.svetu.cz.

Webové stránky naší fiktivní firmy Smart Toys for Smart Children http://smart-toys2.webnode.cz.