2.A třída

 VÍTEJTE VE 2.TŘÍDĚ


Mgr.Eva Bláhová - třídní učitelka

Iva Brandejsová - asistentka pedagoga

 

SEZNAM ŽÁKŮ:

Matylda Bartáková

Miroslav Florián

Jáchym Gregor

Natálie Jandová

Kristýna Kašparová

Ondřej Kunc

Michal Kyncl

Dominik Láznický

Barbora Maňásková

Ema Matějusová

Amálie Matisková

Štěpán Pelc

Sofie Prchalová

Antonín Rezek

Zuzana Soboňová

Dominik Tavali

Matěj Vlášek

Pavel Vopršál

Jaroslav Zelenka

 

 ROZVRH HODIN:


PO         ČJ       TV      M     ČJ

ÚT         ČJ       M       PRV   AJ

ST         ČJ       TV      M      VV        ČJ

ČT         ČJ       M       HV     PRV      ČJ

PÁ         ČJ       M       PRČ    ČJ

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO - ČJ

ÚT - M nebo AJ

ST - ČJ

ČT - PRV

PÁ - M

 

Prosím, aby děti nosily tužku č.3 na rýsování, dlouhé pravítko nebo trojúhelník.


 CO SE UČÍME:


ČJ -
 opakování čtení a psaní všech písmen, krátké a dlouhé slabiky, dělení slova na slabiky a počet slov. Čtení - s porozuměním, hlasité a tiché čtení, čtení s důrazem na první slabice. Abeceda, psaní u,ú,ů. Nadřazená a podřazená slova.

M - počítání do 20  s přechodem přes desítku, geometrické tvary a tělesa, slovní úlohy, rýsování bodů, druhy čar.

PRV - škola, cesta do školy, pravidla silničního provozu pro chodce. Podzim.  Jehličnaté a listnaté stromy a keře. Podzim v lese. Rodina, pomoc v domácnosti.

 AJ - pokyny, pozdravy, jména, barvy. věci ve škole, hračky, zvířata na farmě, rodina, ovoce a zelenina, jídlo. Počítání do 10. Anglická abeceda. Počasí.

 

V UČEBNĚ JSOU NAHRÁNY NOVÉ ÚKOLY K PROCVIČOVÁNÍ - ČJ, M, AJ.


 Informace pro rodiče:

Prosím o nošení sešitu na AJ každé úterý.

Omlouvání v TV po nemoci pouze za základě písemné omluvenky od rodičů či lékaře!

PROSÍM O KAŽDODENNÍ ČTENÍ A ČTENÍ S POROZUMÉNÍM. Děti budou mít každý den v aktovce JSEM ČTENÁŘ 1.

 

Žáci dostali k obalení učebnici a pracovní sešit do AJ - prosím o obalení a nosení každé úterý. Učebnice se budou vracet.

  

KROUŽKY:


Sportovní kroužek - Po od 13:35 h

Rybářský kroužek - Po od 15:30 h od 9.10.

Turistický kroužek - ST od 14 

KERAMIKA 

TVOŘENÍ - každý sudý čtvrtek od 19.10. ve 13 h - 14:30 h 

Výtvarná výchova:

  

  

 

Kontakt na třídní učitelku:

eva.blahova@zsboro.cz