2.A třída

Vítejte ve 2.třídě:

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021:

Mgr.Eva Bláhová, třídní učitelka


SEZNAM ŽÁKŮ:


1. Marie BARTÁKOVÁ

2. Adam BERÁNEK

3. Antonín BERÁNEK

4. Klára BÍLKOVÁ

5. Lukáš CVEJN

6. Jolana ČANECKÁ

7. Veronika ČERNÁ

8. Jakub KAŠKA

9. Ondřej KOUT

10. Eliška KUČEROVÁ

11. Nikolas LEBRUŠKA

12. Marie Anna MARČÍKOVÁ

13. Nela MATĚJUSOVÁ

14. Liliana MIDLOCHOVÁ

15. Hana NGUYEN

16. Vasyl PEKAR

17. Alžběta REZKOVÁ

18. Liliana Anna SEHNALOVÁ

19. Adam VLÁŠEK

20 Nikola ZATLOUKALOVÁ

 

INFORMACE PRO RODIČE:

DOMÁCÍ ÚKOLY:


PO - ČJ

ÚT - M

ST - PRV

ČT - ČJ

PÁ - M

Čtěte prosím každý den.

CO SE UĆÍME:

ČJ - Abeceda, řazení vět do textu dle významu. Pořádek slov ve větě, význam slov - slova protikladná a souznačná, mnohoznačná, citově zabarvená. Pečlivost a přesnost čtení a psaní. Druhy vět. Věta, slovo, slovní význam. Hlásky - samohlásky, souhlásky, dvojhlásky, krátké a dlouhé samohlásky. Dělení slov dle slabik. Psaní U,Ú, Ů, slabikotvorné souhlásky. Tvrdé a měkké souhlásky.

M - sčítání a odčítání s přechodem přes 10 do dvaceti, slovní úlohy, geometrické tvary, rýsování čar, body, čtení a psaní čisel do 100, počítání po desítkách, porovnávání desítek, počítání do 100 s přechodem přes desítku.

PRV - Podzim, podzimní příroda, listnaté a jehličnaté stromy,keře, lesní plody, podzim v zahradě a u řeky. Rodina, domov. Zima, příroda a zvířata v zimě. Vánoce a další svátky. Zimní sporty. Čas a kalendář. Zdraví a nemoci. Povolání, zájmy, koníčky.

 OBĚDY:

Žáci 2.ročníku chodí v současné době na oběd do školní jídelny ve 12.05 h. Žáky si tedy prosím po obědě vyzvedávejte nejdříve ve 12.25 h.

 DOUČOVÁNÍ - bude probíhat v době výuky ve škole jen 1. a 2.ročníku každé úterý od 5.1.2021 nejpozději do 13 h.

Ze zdravotních důvodů nebude v týdnu od 15.-19.2. a 22.-26.2. probíhat doučování.

 

Geometrie v rámci výuky matematiky bude vždy v úterý, prosím o pomůcky - ořezanou tužku č.3 a pravítko.

PROSÍM RODIČE, ABY DĚTEM ZAKOUPILI POMŮCKY, KTERÉ JIM CHYBÍ.

  kontakt na tř.učitelku: eva.blahova@zsboro.cz.

Děkuji za spolupráci.