5.A třída

Vítejte v 5. třídě

 

Domácí úkoly jsou zadávány do systému BAKALÁŘI.

Probírané učivo: 

 Český jazyk

 učebnice: do str. 181  pracovní sešit: do str.35

Matematika

   pracovní sešit: do str. 28

 Přírodopis

 učebnice:  84  člověk trávení
 

 Doporučené učivo na 11. 3. 2020


Český jazyk: učebnice - 172/1 vyhledat základní a určovací skladební dvojice, pozor na podměty vyjádřené v předchozích větách.

173/2 a 3, čítanka - str. 99

Matematika: pracovní sešit - str. 20/1, 2, 3, 4

Aj - bylo zadáno učivo na dva týdny, poté bude aktualizováno touto cestou

Vla - na dva týdny: přečíst str. 33 - 50

 

Doporučené učivo na 12. 3. 2020

Český jazyk: učebnice 173/4, 5; 174

Matematika: pracovní sešit - str. 20 dokončit + str. 21

 řešení: čj 174 - 1/a, d; 2/babička vrtí; 3/a, ale, v, na, s, aby, v; 4/ Honzík=koupil, malý- Honzík, koupil - mamince, své - mamince, koupil - vázu, keramickou - vázu

na str. 21 řešení vzadu

Doporučené učivo na 13. 3. 2020

Český jazyk: učebnice - přečíst str. 175 a 176, zopakovat pravidla shody podmětu s přísudkem.

sloh: vypravování dle osnovy - Víkendový záčitek (inspirace str. 158, 159)

Matemtika: p. s. 22/1 - 4

Doporučené učivo na 16. 3. 2020

Český jazyk: učebnice - 177/3, 4

Matemtika: p. s. str. 22 dokončit, str. 23

řešení: 

Vyšly zajímavé knihy o dobývání jižního pólu. Básně Jiřího žáčka se nám velmi líbily. Sportovci překonali své osobní rekordy. Visací zámky na dešti zrezivěly. Vodní víry pod jezem ohrožovaly vodáky. Dopisy byly adresovány Markovi. Noci byly teplé. Na křižovatce blikaly světelné signály. Chodci čekali na kraji chodníku. Počítače velmi urychlily práci architektům. Naši hosté dlouho čekali. Brankáři vyráželi všechny střely. Horská střediska zahájila lyžařskou sezonu. Raketoplány zamířily k vesmírné stanici. Opuštěná ptáčata vyděšeně pískala.

správné řešení úloh z matematiky na str. 22 můžete kontrolovat výše, str. 23 výsledky vzadu v sešitě

 

Doporučené učivo na 17. 3. 2020

Český jazyk: učebnice - 179 - přečíst podbarvený odstavec a zapamatovat rozdíl mezi přísudkem slovesným s jmenným se sponou; 177-178/1 - vyhledat zelené a modré základní skladební dvojice a určit, kde jsou přísudky slovesné a kde jmenné se sponou

Čítanka: str. 100 přečíst a provést klasický zápis do sešitu, zjistit kdo nebo co je Strakonický dudák

Matematika: p. s. 24/1-4

Přírodověda: str. 82 - trávicí soustava - namalovat do sešitu + popis

řešení: čj 177/1zelené přísudky jsou slovesné, modré jsou jmenné se sponou, čítanka titulní postava stejnojmenné divadelní hry

 

 

Doporučené učivo na 18. 3. 2020

Český jazyk: učebnice - 179/2, 3

čítanka: přečíst 101 - 104 Požár Národního divadla

Matematika: 24 dokončit + 25

Hudební výchova: naučit konečně noty c1-c2 (kdo ještě neumí)

řešení:

str. 25 kontrola vzadu

 

Doporučené učivo na 19. 3. 2020

Český jazyk: učebnice 180/5 a, b 

Matematika: p. s. 26/1 - 4

Přírodověda: str. 83 - zdravá výživa - přečíst, stručně zapsat

řešení:

 

 


Doporučené učivo na 20. 3. 2020

Český jazyk: učebnice 179/4, sloh - přečíst strany 169 - 170, ústně vypracovat úkoly

Matematika: p. s. 26 dokončit

 řešení:

 

Doporučené učivo na 23. 3. 2020

Český jazyk: 180/1 ústně, 181/2 písemně, 181/3 ústně

Matematika: str. 27 + 28/1-4

AJ: úkoly na týden 23.3. -  27.3.:

učebnice s.56/1 - přečíst, cv.2 - zapsat do sešitu,
prac.sešit s.54/1 - spoj svátky s daty, cv.2 - přečíst a přeložit + označit T - pravda nebo F - lež,
prac.sešit s.55/3 - oprav a napiš správné věty ze cv.2, cv.5 - napiš plán o sobě 

Odkazy na kvízy, nejen v AJ:

https://quizizz.com/admin?searchActive=true – např. FOOD, GREETINGS, PAST SIMPLE, FAMILY MEMBERS … - doporučuji všem, hlavně budoucím gymnazistům.

Mějte se krásně.

S pozdravem

Evča Bláhová

řešení:

Doporučené učivo na 24. 3. 2020

Č. j. uč.: 182 - zapamatovat barevný odstavec, 182/4a, b - 1.odstavec písemně, zbytek ústně, čítanka: str. 105 - přečíst, vyhledat rýmy, zápis do sešitu + obrázek

Ma: p. s. - str. 28 dokončit + 29

Pří: str. 84/1 - 6 odpovědět slespoň ústně, bude zkoušeno (můžete i písemně do sešitu)

řešení:

4b: zhruba ll asi; vzápětí ll potom; úplně ll zcela


Doporučené učivo na 25. 3. 2020

Č. j. uč.: 182/4c, d; čítanka: str. 106 - 109 přečíst, zapsat + vypsat sochy, které jsou v článku zmíněny

Ma: p. s. 30/1, 2

napsat pod sebe a sečíst:

Hv: Zazpívejte si nebo si zahrajte nějakou písničku. Kdo si troufne, může poslat záznam.

řešení:

182/4c:

dlouhý x krátký, krátké x dlouhé, vzhůru x dolů, vchod x východ, vyhrabat x zahrabat, vynořit se x ponořit se

 

182/4d

létající - měkké, zelená - tvrdé, nejmodřejší - měkké, veliký – tvrdé (větší, největší), dlouhý – tvrdé (delší, nejdelší), slabé – tvrdé (slabší, nejslabší), malé – tvrdé (menší, nejmenší), celé - tvrdé, rybí - měkké, nestravitelné - tvrdé, skrytém – tvrdé (skrytější, nejskrytější), velký – tvrdé (větší, největší), dlouhá – tvrdé (delčí, nejdelší), zakončená - tvrdé, kokosového - tvrdé, vylíhlá - tvrdé, závislá – tvrdé (závislejší, nejzávislejší), dospělým – tvrdé (dospělější, nejdospělejší), malými – tvrdé (menšími, nejmenšími)

 

 

 

 

Doporučené učivo na 26. 3. 2020

Č. j. p. s. 36/3

Ma: p. s. str. 30 dokončit

Pří: str. 84, 85 vylučovací soustava - zatím jen přečíst


řešení:

Doporučené učivo na 27. 3. 2020

Č. j.: 183/5, 6; sloh: 171-172/6 zkusit krátce popsat jednu situaci ze dvou pohledů

Ma: str. 31

společné řešení:


Děkuji za zpětnou vazbu. Vyplynulo mi z ní, že je domácí výuka vyčerpávající a že by leckdo ocenil konferenční hovor. Budu tedy zadávat méně práce. Páteční 2. pokusná konference byla o poznání zdařilejší, proto budeme pokračovat v pondělí.

30. 3. v 9:00 si zas pokecáme:-)

Kdo máte zájem, nainstalujte si SKYPE na svá zařízení a použijte odkaz: https://join.skype.com/JFrUYNfkDAtQ

Pokud objevíte nějaké chyby, rád je opravím, není-li něco jasné, pokusím se vysvětlit.(vich.zsboro@seznam.cz)

J. V.