5.A třída

Vítejte v 5. třídě

 

DÚ na 19. 9. Čj: p. s. 6/2 dokončit

                   Ma: geometrie - úhel a body dle zadání v sešitě

Zpravodaje - přečíst, podepsat, odevzdat návratku 19. 9. 2019

Výběr hotovosti: pracovní sešity - 383,- Kč, Vv - 100,- Kč do 18. 9. 2019