Hlavní menu

Facebook ZŠ TGM Borohrádek

Vyhledávání

 

Kalendář akcí

Kalendář akcí
POÚTSTČTSONE
27
28 1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24 25 26
27 28 29 30 31
1 2

« Předchozí měsíc březen 2023 Další měsíc »

Podporují nás

AVEPO SECA Lesy ČR Město Borohrádek Stříž

Probíhá...

Dpučování žáků škol

Provozní řád

Vnitřní řád školní jídelny

Adresa: Školní jídelna při ZŠ TGM Borohrádek, T. G. Masaryka 396, 517 24 BOROHRÁDEK

Vyplývá ze:

-       zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

               vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

-       vyhlášky č.107/2005Sb./novela 272/2021 Sb./, o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

-       vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování …, ve znění pozdějších předpisů,

-       platných hygienických předpisů

Doba výdeje obědů:

  • od 11:15 do 11:30 - výdej do jídlonosičů
  • od 11:35 do 13:10 a od 13:30 do 14:00 hodin
  • od 13:10 do 13:30 - výdej pro CZŠ

Cena stravného:

  • 07 - 10 let     -    28,- Kč (záloha 560,- Kč měsíčně)
  • 11 - 14 let     -    30,- Kč (záloha 600,- Kč měsíčně)
  • 15 a více let  -    32,- Kč (záloha 640,- Kč měsíčně)
  • zaměstnanci  -    32,- Kč (10,- Kč FKSP)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni dle věku dosaženého ve školním roce (září až srpen).

Přihlášení ke stravování:

Strávník má právo stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona.

Strávník je přihlášen na školní rok po předání vyplněné přihlášky ke stravování. 

Odhlašování stravy

Oběd na následující den je možné odhlásit den předem do 12:00 hodin ve školní jídelně (osobně, telefonicky na č. 494 381 611). Rovněž je možné za stejné časové podmínky oběd odhlásit elektronicky, a to na webových stránkách školy v sekci Školní jídelna, jídelníček. Potřebný číselný údaj předá vedoucí školní jídelny. Při onemocnění strávníka je možné první pracovní den odebrat oběd do jídlonosiče za dotovanou cenu.

Neodhlášená strava propadá bez náhrady a je přidána přítomným strávníkům.

Odnášet oběd mimo jídelnu je možné pouze v odůvodněných případech (po domluvě s vedením ŠJ). Konzumovat donesenou stravu ve ŠJ není dovoleno.

Úhrada stravného je prováděna bezhotovostním platebním stykem, číslo účtu ŠJ 170219937/0300, strávník je identifikován dle osobního čísla zadaného ředitelkou školy vždy do 15. dne v měsíci.

Přeplatek stravného se vrací 2x ročně na účet plátce (případnou změnu čísla účtu je nutné nahlásit do ŠJ). Pokud nebudou obědy opakovaně placeny, bude strávník vyřazen ze stravování.

Organizace výdeje

Strávníci přicházejí do ŠJ pouze v době výdeje obědů a přítomnosti pedagogického dohledu. Odeberou polévku a hlavní jídlo, případně další doplněk jídla a nápoj, sednou si ke stolu, kde se chovají v souladu s pravidly slušného chování, aby neohrozili ostatní strávníky. Použité nádobí vrací do určeného okénka.

Jídelní lístek s uvedením alergenů a vnitřní řád ŠJ je vyvěšen v jídelně, v prostorách školy a na webových stránkách školy. Strávník má povinnost dodržovat vnitřní řád školní jídelny, chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování.

Strávníci jsou ve vztahu k pracovnicím pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni dodržovat pravidla slušného chování.

Vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti.

Strávníci/zákonní zástupci jsou seznámeni s podmínkami při předání přihlášky ke školnímu stravování. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a dodržováním výživových norem u vybraných potravin podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.

 Dietní stravu v současné době jídelna nepřipravuje.

Bezpečnost a ochranu zdraví strávníků v době výdeje jídel zajišťují pedagogové dle stanoveného rozvrhu.

Dotazy, připomínky a stížnosti přijímá Dagmar Kučerová, vedoucí školní jídelny.

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2022.

  

Sestavila: Dagmar Kučerová                                                                             Vydala: Mgr. Iva Přibylová, ředitelka školy