9.A třída

  • třídní učitel: Mgr. Miroslav Koudelka
  • zástupci ve školním parlamentu: Marek Liška, Zuzana Loufková
  • kmenová třída: 9.A - učebna v přízemí školní budovy (matematika)
  • chlapců: 10
  • dívek: 8

Seznam žáků:

Pavel Beran, Štěpán Horák, Marek Liška, Tomáš Pilař, Martin Ročeň, Michael Škop, Petr Šrámek, Patrik Tavali, Jakub Tocháček, Vlastimil Tyrol, Šárka Bolehovská, Natálie Čejková, Anna Haladová, Tereza Hejná, Denisa Litenová, Zuzana Loufková, Kristýna Marie Mikysová, Elen Semrádová