Školská rada

Školská rada je tříčlenná. Pracuje ve složení

  • JUDr. Josef Moravec (předseda)
  • Mgr. Martin Moravec
  • Mgr. Jan Vích

Vedení školy radě předkládá výroční zprávy, školní řád a další významné dokumenty, ke kterým se rada vyjadřuje.