Informace pro strávníky

Způsob označení alergenů v naší jídelně


A - číslo alergenu, který daný pokrm obsahuje.

V blízkosti jídelního lístku je vyvěšen seznam alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek.

Seznam alergenů on-line

 

Upozornění

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale jedná se pouze o informativní funkci (jako každý výrobce potravin a pokrmů). Není možné se při přípravě pokrmů věnovat jednotlivým strávníkům s potravinovou alergií. Tuto skutečnost si musí každý strávník pohlídat sám.

 

CENA OBĚDŮ - za jeden odebraný oběd:

  • žáci ve věku 06 – 11 let - 28 Kč
  • žáci ve věku 11 – 14 let - 30 Kč
  • žáci od 15 let - 32 Kč 

číslo účtu ŠJ: 170219937/0300

Platba se provádí zálohově měsíc dopředu. Měsíční výpis s celkovou částkou obdrží každý strávník na začátku příštího měsíce.

V sekci Dokumenty najdete formuláře žádosti o vratku za stravné. Nutná je žádost v případě žáků 9. tříd, žákům 1.-8. tříd se přeplatek převádí do nového školního roku, ale zákonný zástupce může o vrácení přeplatku požádat.

Bližší informace ke stravování obdržíte u vedoucí školní jídelny paní Kučerové na telefonním čísle 494 381 611.