Školní TV

Na naší škole působí od roku 2010 redakční tým Školní televize. Po prvním roce činnosti ZŠ TGM Borohrádek získala grantovou podporu na projekt OP VK Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí ve výši 699 641 Kč. Díky finanční podpoře se členové redakčního týmu účastnili soustředění, workshopů, setkání s odborníky či exkurzí do televizních studií, bylo zakoupeno potřebné vybavení pro videotvorbu, naše škola v rámci projektu vydala metodickou příručku s názvem Videotvorba ve škole a dále např. uspořádala proškolení učitelů.

Školní televize tvoří reportáže o životě školy a města, spolupracuje s Českou televizí, úspěšně se účastní mezinárodního projektu jedenácti evropských zemí Crossing Borders Via Videos a zapojuje se do řady dalších aktivit.

 

Webové stránky Školní televize

Promo film o Školní televizi (zpracovaný pro projekt pod záštitou České televize Jak se dělá televize)