7.A třída

zástupci v žákovském parlamentu: 

třídní učitel: Michal Přibyl

asistentka pedagoga: Martina Rückerová