Kroužky

ROZVRH KROUŽKŮ 2018/2019 

 

Pondělí       

                   13:00 –15:00 – kurz kresby a malby, 1 x měsíčně, (velká sborovna)

                  14:30 – 16:00 – paličkování (učebna 4.A)

                  15:15 – 16:15 – aerobik, 1. - 5. ročník, ASPV (tělocvična)

                  16:15 – 17:15 – aerobik, 6. - 9. ročník, ASPV (tělocvična)

                  18:00 – 19:00 – zdravotní tělovýchova, ASPV (tělocvična)

                  19:00 – 20:00 – aerobik, ženy, dorostenky, ASPV (tělocvična)


Úterý            

                  13:15 – 15:15 – dívčí klub (suterén, cvičná kuchyňka)

                  14:00 – 14:45 – mediální kroužek (učebna Aj či informatika)

                  14:00 – 14:45 – technický kroužek (učebna 9.A) 

                  15:00 – 16:00 – rybářský kroužek, 1 x za 2 týdny, poprvé 9. 10. 2018 (učebna Př) 

                  15:00 – 16:00  – nejmladší žactvo, 1. – 4. ročník, ASPV (tělocvična)                 

                  17:00 – 18:00 – zdravotní tělovýchova, ASPV (tělocvična) 

                  18:30 – 19:30 – jóga, strečink, ASPV (tělocvična)

 

Středa           

                  13:35 – 17:40 – ZUŠ (učebna 6.A) 

                  12:15 – 17:45 – ZUŠ (učebna 6.B) 

                  13:00 – 16:00 – keramika (suterén)

                  13:00 – 14:00 – taneční kroužek (učebna 5. třídy)

                  14:00 – 15:00 – sportovní hry, (tělocvična)

                  14:30 – 15:15 – mikroskopování v biologii, seminář o biologii člověka (střídání po týdnu)

                  16:00 – 17:00 – cvičení rodičů a dětí, ASPV (tělocvična)

                  18:00 – 19:30 – volejbal, ASPV (tělocvična)  

  

Čtvrtek           

                  12:15 – 15:30 – ZUŠ (učebna č. 204)

                  14:00 – 15:00 – stolní tenis (aula)

                  14:00 – 14:45 – mediální kroužek (učebna Aj či informatika)

                  14:00 – 15:00 – gymnastika a parkour (tělocvična)

                  15:00 – 16:00 – atletika, 1. - 9. ročník, ASPV (tělocvična) 

                  18:00 – 19:00 – zdravotní tělovýchova, ASPV (tělocvična)

                  19:00 – 20:00 – kondiční posilování, ASPV (tělocvična)

 

Pátek

                  14:00 – 16:00 – párová akrobacie

                  12:40 – 14:15 – ZUŠ (učebna 6.A)