Poradenství

11. března 2020

Zápisové lístky, informace v souvislosti s uzavřením školy

Zápisové lístky, které má ZŠ vystavit do 15. 3. 2020, jsou připraveny k předání. Existují dvě možnosti postupu.

a) Vyzvednout si je v ředitelně individuálně proti podpisu ve všední dny v době od 8:00 do 12:00.

b) Vyčkat, a to vzhledem k tomu, že je žáci zatím nepotřebují. 

 

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020 najdete zde

 

Konzultační hodiny ve školním roce 2020/2021

Výchovná poradkyně Mgr. Motyčková - pondělí od 12:30 do 13:30 

Školní metodička prevence Mgr. Jaroslava Vošlajerová - pondělí od 15:00 do 15:45