Recyklohraní

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Odkaz na stránky projektu - ZDE.

Škola je v programu registrována od 3. července 2010. 

K dnešnímu dni získala: 4312 bodů (převážně za sběr elektroodpadu)

Body jsme proměnili za:

  • stolní fotbal
  • stolní hru - Česko junior otázky a odpovědi
  • šablony pro barvy na sklo
  • 9ks lupa 5x80MM

Přispět k zisku bodů pro naši školu může každý, kdo umístí elektroodpad do červených popelnic v aule školy a v učebně přírodopisu či umístěním vybitých baterií do zelených sběrných boxů v učebně přírodopisu.

Bližší informace poskytne: Mgr. David Joska, koordinátor projektu