Pravidelné akce

Slavnostní zahájení školního roku v aule školy

Zahájení školního roku se účastní starosta města i rodiče. Jsou představeni noví pracovníci školy a noví žáci. Žáci první třídy dostávají kytičku a malý dárek.

 

Den otevřených dveří

V listopadu zveme pravidelně veřejnost do školy. V dopoledních hodinách je možné navštívit vyučování, v odpoledních hodinách nabízíme možnost sportovat, pracovat s keramickou hlínou, zdobit perníčky, dělat fyzikální pokusy, prohlédnout si výkresy, projekty, nástěnky, kroniky či sledovat videa Školní televize.

 

Vánoční akademie

První Vánoční akademie se uskutečnila v prosinci 1996, ve školním roce 2012 - 2013 nás čeká již sedmnáctá. V prvních letech se do vystupování zapojovali pouze žáci prvního stupně, ale brzy se přidali i ti starší. Na post moderátorů probíhá konkurz, protože je o tuto pozici velký zájem. Na generální zkoušku používáme školní techniku, na samotnou Vánoční akademii si objednáváme profesionálního zvukaře.

 

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik je určen pro žáky 7. ročníku, ale volná místa jsou zaplňována i zájemci z 8. ročníku, eventuálně z 9. ročníku.

 

Zlatý slavík

Tato pěvecká soutěž má dlouholetou tradici. U jejího zrodu v roce 2000 stál ředitel školy Mgr. Karel Přibyl. Zlatý slavík se třikrát uskutečnil v mezinárodní podobě. Dvakrát naši žáci soutěžili se žáky z partnerské školy v polských Cieplowodách a v roce 2011 při mezinárodním projektovém setkání Comenius vystupovali žáci a učitelé z Lotyšska, Polska, Maďarska, Bulharska, Rumunska a Řecka.

 

Karneval školní družiny

Vychovatelky školní družiny organizují karneval, na kterém si mohou zatancovat a zasoutěžit i předškoláci z místní MŠ. Paním vychovatelkám pomáhají i starší žáci.

 

Den Země

V dubnu jsme každoročně ve spolupráci s firmou ODEKO uklízeli odpadky ve městě i v jeho nejlbližším okolí. Podařilo se nám odstranit skládky, na kterých jsme našli pneumatiky, ledničky, matrace apod. V současné době se realizace této akce mění. Ochranu životního prostředí připomeneme formou soutěží a her.

 

Den školní družiny

Na závěr školního roku připravují vychovatelky zábavné odpoledne plné soutěží a her, po kterém si děti opékají špekáčky.

 

Pasování na čtenáře, autorské čtení

Žáci první třídy jsou pasováni na čtenáře spisovatelem Josefem Lukáškem, který má pro žáky 8. ročníku následně připraveno autorské čtení.

 

Slavnostní ukončení školního roku v aule školy

Na závěr školního roku přijímá naše pozvání starosta města. Po zhodnocení uplynulého školního roku ředitelkou následuje kulturní program žáků 9. ročníku.

 

Další pravidelné akce:

 • Sběr starého papíru a drobného elektroodpadu
 • Návštěva Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou
 • Exkurze na OA Kostelec nad Orlicí
 • Exkurze - firma Hajn, pražírna kávy Frolík Borohrádek
 • Beseda o dospívání s  MUDr. J. Riedlem
 • Příběhy bezpráví
 • Návštěva soudního přelíčení
 • Den jazyků
 • Mikulášská nadílka pro MŠ
 • Předplatné do Klicperova divadla
 • Projekce videí natočených Školní televizí
 • Projektové dny zaměřené na aktuální téma
 • Sportovní turnaje
 • Mezinárodní setkání