Zdravá výživa

 

Naše škola je zapojena do projektu Školní mléko, za který zodpovídá Mgr. Eva Bartošová. Cena jedné krabičky školního mléka je 6 Kč. Částka za první pololetí činí 200 Kč. Cena se může v průběhu roku změnit.

Rovněž jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol. Tento projekt je od školního roku 2017/2018 určen pro žáky prvního stupně a druhého stupně. Zodpovídá za něj Mgr. Jan Pichl.