Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci: 

 • Mgr. Bartošová Eva -  německý jazyk, ruský jazyk, výtvarná výchova
 • Mgr. Bc. Bastlová Michaela - třídní 9.B, český jazyk, etika
 • Mgr. Bláhová Eva - třídní 1.třídy
 • Mgr. Bónová Nikola - třídní 7.A, přírodopis, chemie, zeměpis, ekologie
 • Brandejsová Iva - asistentka pedagoga, 1. třída
 • Bozetická Darja - asistentka pedagoga, 6.B     
 • Mgr. Davidová Ivana - třídní 9.A, matematika, fyzika
 • Mgr. Hellerová Lenka - třídní 8.A, český jazyk, dějepis          
 • Mgr. Horynová Hana - třídní 2.třídy 
 • Mgr. Chlandová Jana - třídní 3.třídy       
 • Jedličková Iva - vychovatelka ŠD
 • Mgr. Joska David  - informatika 
 • Kačenová Lucie - asistentka pedagoga, 9.B
 • Kapuciánová Jana - asistentka pedagoga, 7.A, vychovatelka školní družiny
 • Mgr. Koudelka Miroslav - matematika, fyzika, informatika, výtvarná výchova
 • Kučerová Jana - asistentka pedagoga, 7.B
 • Michalíčková Jana - asistentka pedagoga, 4. třída  
 • Ing. Mládková Ivana - zeměpis, německý jazyk, přírodopis, výchova ke zdraví, praktické činnosti, vychovatelka školní družiny
 • Mgr. Motyčková Radka - třídní 7.B, matematika, tělesná výchova, předmět speciální pedagogické péče, výchovná poradkyně 
 • Nekvindová Lenka - asistentka pedagoga, 8.A
 • Mgr. Patajová Aneta - dějepis, výtvarná výchova, občanská výchova
 • Mgr. Jan Pichl - hudební výchova, tělesná výchova, zeměpis, praktické činnosti
 • Mgr. Přibyl Michal - třídní 6.A, anglický jazyk,práce na počítači, praktické činnosti
 • Mgr. Přibylová Iva - ředitelka školy - anglický jazyk, ruský jazyk
 • Rückerová Martina - asistentka pedagoga, 6.A     
 • Mgr. Řeháčková Barbora - třídní 5. třídy  
 • Mgr. Řezníčková Jindřiška - zástupkyně ředitelky školy, český jazyk, matematika, 1. stupeň
 • Bc. Seidl Petr - asistent pedagoga, 8.B   
 • Bc. Spilková Martina - vychovatelka ŠD, anglický jazyk, tělesná výchova
 • Stejskalová Markéta - asistentka pedagoga, 3. třída
 • Špačková Monika, DiS. - asistentka pedagoga, 9.A
 • Štěpánová Vladimíra - asistentka pedagoga, 5. třída             
 • Mgr. Vích Jan - třídní 4. třídy, hudební výchova     
 • Mgr. Vošlajerová Jaroslava - třídní 8.B - občanská výchova, dějepis, ruský jazyk, praktické činnosti metodička prevence     

Ostatní pracovníci:

 • Beránková Miroslava - ekonomka a účetní školy
 • Hemelíková Radka - pomocná kuchařka 
 • Hendrychová Eva - uklízečka   
 • Janečková Danuše - spisový a administrativní pracovník
 • Kučerová Dagmar - vedoucí školní jídelny 
 • Matoušová Jaroslava - kuchařka
 • Mgr. Jana Mervartová - pověřenec pro ochranu osobních údajů 
 • Pírko Karel - školník
 • Poláčková Jitka - pomocný pracovník             
 • Provazníková Lidmila - uklízečka                  
 • Zábranský Miroslav - školník 
 • Zaňková Jaroslava - uklízečka  
 • Zoubková Hana - hlavní kuchařka