Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci: 

 • Mgr. Bartošová Eva -  německý jazyk, výtvarná výchova
 • Mgr. Bc. Bastlová Michaela - třídní 6.B, český jazyk, informatika, etika
 • Mgr. Bláhová Eva - třídní 1.třídy
 • Mgr. Bónová Nikola - třídní 8.A, přírodopis, chemie, výchova ke zdraví
 • Bozetická Darja - asistentka pedagoga, 7.B
 • Mgr. Danielová Zdeňka - zástupkyně ředitelky, český jazyk      
 • Mgr. Davidová Ivana - třídní 6.A, matematika, fyzika, vlastivěda 
 • Mgr. Hellerová Lenka - český jazyk, dějepis, výtvarná výchova          
 • Mgr. Horynová Hana - třídní 2.třídy 
 • Mgr. Chlandová Jana - třídní 3.třídy       
 • Jedličková Iva - vychovatelka ŠD
 • Mgr. Joska David  - informatika 
 • Kočí Lucie - asistentka pedagoga, 7.B
 • Mgr. Koudelka Miroslav - třídní 7.B, matematika, fyzika, práce na počítači, výtvarná výchova
 • Michalíčková Jana - asistentka pedagoga, 3.třída
 • Mgr. Motyčková Radka - třídní 8.B, matematika, práce na počítači, tělesná výchova, předmět speciální pedagogické péče, výchovná poradkyně 
 • Nekvindová Lenka - asistentka pedagoga, 8.B
 • Mgr. Jan Pichl - třídní 5.B, hudební výchova, tělesná výchova, praktické činnosti, ekologie
 • Mgr. Přibyl Michal - třídní 9.A, anglický jazyk, informatika
 • Mgr. Přibylová Iva - ředitelka školy - anglický jazyk, dějepis 
 • Rückerová Martina - asistentka pedagoga, 7.A
 • Řeháčková Barbora - anglický jazyk, hudební výchova, přírodověda, praktické činnosti, práce na počítači (studující Pedagogickou  fakultu Univerzity Hradec Králové)         
 • Mgr. Řezníčková Jindřiška - třídní 4. třídy 
 • Bc. Seidl Petr - asistent pedagoga, 8.A   
 • Bc. Sitka Ondřej - třídní 7.A, tělesná výchova, občanská výchova (studující Fakultu tělovýchovy a sportu Karlovy univerzity)
 • Spilková Martina - vychovatelka ŠD
 • Svatošová Šárka - asistentka pedagoga, 5.B  
 • Škopová Jana - asistentka pedagoga, 6.B
 • Mgr. Tulka Eduard - zeměpis, ruský jazyk, fyzika, praktické činnosti, přírodopis, tělesná výchova
 • Vavrušková Nikola - asistentka pedagoga, 6.A                 
 • Mgr. Vích Jan - třídní 5.A, hudební výchova     
 • Mgr. Vošlajerová Jaroslava - třídní 9.B - občanská výchova, dějepis, ruský jazyk, metodička prevence     

Ostatní pracovníci:

 • Beránková Miroslava - ekonomka a účetní školy
 • Hendrychová Eva - uklízečka   
 • Kučerová Dagmar - vedoucí školní jídelny 
 • Matoušová Jaroslava - kuchařka
 • Mgr. Jana Mervartová - pověřenec pro ochranu osobních údajů 
 • Hemelíková Radka - pomocná kuchařka              
 • Provazníková Lidmila - uklízečka                  
 • Tesárek Jaroslav - školník
 • Zábranský Miroslav -školník 
 • Zaňková Jaroslava - uklízečka  
 • Zoubková Hana - hlavní kuchařka

Rada zaměstnanců

 • Mgr. Danielová Zdeňka
 • Mgr. Řezníčková Jindřiška
 • Mgr. Joska David