Zaměstnanci

Učitelé: 

 • Mgr. Bartošová Eva -  etika, výtvarná výchova
 • Mgr. Bc. Bastlová Michaela - třídní 8.B, český jazyk, informatika
 • Mgr. Baše Marek - německý jazyk, tělesná výchova, vlastivěda, přírodopis
 • Mgr. Bónová Nikola - třídní 6.A, přírodopis, chemie, anglický jazyk
 • Mgr. Danielová Zdeňka - zástupkyně ředitelky, český jazyk      
 • Mgr. Davidová Ivana - třídní 8.A, matematika, fyzika 
 • Mgr. Hellerová Lenka - třídní 6.B, český jazyk, dějepis, výtvarná výchova, prvouka             
 • Mgr. Horynová Hana - třídní 3.A  
 • Mgr. Hurdálek Tomáš - tělesná výchova, dějepis, vlastivěda 
 • Mgr. Chlandová Jana - třídní 1.třídy    
 • Mgr. Joska David  - informatika    
 • Jedličková Iva - vychovatelka
 • Mgr. Koudelka Miroslav - třídní 9.A, matematika, fyzika 
 • Mgr. Matějusová Petra - třídní 3.B, výchova ke zdraví, výtvarná výchova 
 • Mgr. Jan Pichl - hudební výchova, tělesná výchova, praktické činnosti, přírodopis, ekologie
 • Mgr. Přibyl Michal - třídní 7.A, anglický jazyk, informatika
 • Mgr. Přibylová Iva - ředitelka školy - anglický jazyk, dějepis            
 • Mgr. Řezníčková Jindřiška - třídní 2. třídy       
 • Mgr. Sitová Denisa - třídní 4. třídy  
 • Mgr. Tulka Eduard - třídní 9.B - zeměpis, ruský jazyk, fyzika, praktické činnosti                  
 • Mgr. Vích Jan - třídní 5. třídy, hudební výchova, výchovný poradce
 • Vojnarová Tereza - vychovatelka       
 • Mgr. Vošlajerová Jaroslava - třídní 7.B - občanská výchova, dějepis, ruský jazyk, metodička prevence     

Ostatní pracovníci:

 • Beránková Miroslava - ekonomka a účetní školy
 • Bozetická Darja, asistentka pedagoga
 • Hendrychová Eva - uklízečka   
 • Kučerová Dagmar - vedoucí školní jídelny 
 • Matoušová Jaroslava - kuchařka
 • Mgr. Jana Mervartová - pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Nekvindová Lenka - asistentka pedagoga                
 • Provazníková Lidmila - uklízečka
 • Rückerová Martina - pomocný pracovník            
 • Bc. Seidl Petr - asistent pedagoga
 • Svatošová Šárka - asistentka pedagoga
 • Škopová Jana - školní asistentka                  
 • Tesárek Jaroslav - školník
 • Ursíková Veronika - asistentka pedagoga
 • Zábranský Miroslav -školník 
 • Zaňková Jaroslava - uklízečka  
 • Zoubková Hana - hlavní kuchařka

Rada zaměstnanců

 • Mgr. Zdeňka Danielová
 • Mgr. Jindra Řezníčková
 • Mgr. David Joska