Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci: 

 • Mgr. Bc. Bastlová Michaela - třídní 6.B, český jazyk, etika, občanská výuka
 • Mgr. Bláhová Eva - třídní 2.třídy
 • Brandejsová Iva - asistentka pedagoga, 2. třída     
 • Mgr. Davidová Ivana - třídní 6.A, matematika, fyzika
 • Mgr. Hellerová Lenka - třídní 9.A, český jazyk, dějepis          
 • Mgr. Horynová Hana - třídní 3.třídy 
 • Mgr. Chlandová Jana - třídní 4.třídy
 • PhDr. Klášterecký Jaromír - třídní 8.A, německý jazyk, anglický jazyk, dějepis, zeměpis       
 • Jedličková Iva - vychovatelka ŠD
 • Mgr. Joska David  - informatika 
 • Kačenová Lucie - asistentka pedagoga, 6.B
 • Kapuciánová Jana - asistentka pedagoga, 8.A, vychovatelka školní družiny
 • Mgr. Koudelka Miroslav - matematika, fyzika, informatika
 • Kučerová Jana - asistentka pedagoga, 8.B
 • Michalíčková Jana - asistentka pedagoga, 5. třída  
 • Ing. Mládková Ivana - chemie, přírodopis, výchova ke zdraví
 • Mgr. Motyčková Radka - třídní 8.B, matematika, tělesná výchova, předmět speciální pedagogické péče, výchovná poradkyně 
 • Neherová Ilona - asistentka pedagoga, 4. třída
 • Nekvindová Lenka - asistentka pedagoga, 9.A
 • Mgr. Patajová Aneta - dějepis, výtvarná výchova
 • Mgr. Jan Pichl - hudební výchova, tělesná výchova, zeměpis, přírodopis, praktické činnosti
 • Mgr. Přibyl Michal - třídní 7.A, anglický jazyk, informatika, praktické činnosti
 • Mgr. Přibylová Iva - ředitelka školy, anglický jazyk, ruský jazyk
 • Bc. Rosenbergová Adéla - přírodopis, ekologie, zeměpis, tělesná výchova
 • Rückerová Martina - asistentka pedagoga, 7.A     
 • Mgr. Řeháčková Barbora - třídní 1. třídy  
 • Mgr. Řezníčková Jindřiška - zástupkyně ředitelky školy, český jazyk, anglický jazyk, 1. stupeň
 • Bc. Seidl Petr - asistent pedagoga, 9.B   
 • Bc. Spilková Martina - vychovatelka ŠD, anglický jazyk, tělesná výchova, praktické činnosti
 • Stejskalová Markéta - asistentka pedagoga, 4. třída
 • Špačková Monika, DiS. - asistentka pedagoga, 7.B
 • Štěpánová Vladimíra - asistentka pedagoga, 6.A              
 • Mgr. Vích Jan - třídní 5. třídy, hudební výchova     
 • Mgr. Vošlajerová Jaroslava - třídní 9.B - občanská výchova, dějepis, ruský jazyk, praktické činnosti, metodička prevence     

Kontaky na všechny pedagogické pracovníky, ekonomku, administartivní pracovnici a vedoucí školní jídelny jsou ve tvaru jmeno.prijmeni@zsboro.cz

Ostatní pracovníci:

 • Beránková Miroslava - mzdová účetní, personalista
 • Hemelíková Radka - pomocná kuchařka 
 • Hendrychová Eva - uklízečka   
 • Janečková Danuše - účetní
 • Kučerová Dagmar - vedoucí školní jídelny 
 • Matoušová Jaroslava - kuchařka
 • Mgr. Jana Mervartová - pověřenec pro ochranu osobních údajů 
 • Bc. Petra Pelinková - sociální pedagog
 • Pírko Karel - školník
 • Poláčková Jitka - pomocný pracovník             
 • Provazníková Lidmila - uklízečka                  
 • Zábranský Miroslav - školník 
 • Zaňková Jaroslava - uklízečka  
 • Zoubková Hana - hlavní kuchařka