Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci: 

 • Mgr. Bartošová Eva -  německý jazyk, výtvarná výchova
 • Mgr. Bc. Bastlová Michaela - třídní 9.B, český jazyk, informatika, etika
 • Mgr. Bláhová Eva - třídní 5.třídy
 • Mgr. Bónová Nikola - třídní 7.A, přírodopis, chemie
 • Bozetická Darja - asistentka pedagoga, 6.B
 • Mgr. Danielová Zdeňka - zástupkyně ředitelky, český jazyk      
 • Mgr. Davidová Ivana - třídní 9.A, matematika, fyzika 
 • Mgr. Hellerová Lenka - třídní 7.B, český jazyk, dějepis, výtvarná výchova          
 • Mgr. Horynová Hana - třídní 1.třídy 
 • Mgr. Hurdálek Tomáš - tělesná výchova
 • Mgr. Chlandová Jana - třídní 2.třídy       
 • Jedličková Iva - vychovatelka ŠD
 • Mgr. Joska David  - informatika 
 • Kočí Lucie - asistentka pedagoga, 6.B
 • Mgr. Koudelka Miroslav - třídní 9.A, matematika, fyzika 
 • Mgr. Matějusová Petra - třídní 4.B, výchova ke zdraví, výtvarná výchova 
 • Nekvindová Lenka - asistentka pedagoga, 6.A
 • Mgr. Jan Pichl - hudební výchova, tělesná výchova, praktické činnosti, ekologie
 • Mgr. Přibyl Michal - třídní 8.A, anglický jazyk, informatika
 • Mgr. Přibylová Iva - ředitelka školy - anglický jazyk, dějepis 
 • Rückerová Martina - asistentka pedagoga, 7.B
 • Řeháčková Barbora - anglický jazyk, přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, práce na počítači (studující Pedagogickou  fakultu Univerzity Hradec Králové)         
 • Mgr. Řezníčková Jindřiška - třídní 3. třídy 
 • Bc. Seidl Petr - asistent pedagoga, 7.A   
 • Bc. Sitka Ondřej - třídní 6.A, tělesná výchova, občanská výchova (studující Fakultu tělovýchovy a sportu Karlovy univerzity)
 • Spilková Martina - vychovatelka ŠD
 • Svatošová Šárka - asistentka pedagoga, 4.B  
 • Škopová Jana - asistentka pedagoga, 5. třída
 • Mgr. Tulka Eduard - zeměpis, ruský jazyk, fyzika, praktické činnosti                  
 • Mgr. Vích Jan - třídní 4.A, hudební výchova, výchovný poradce      
 • Mgr. Vošlajerová Jaroslava - třídní 8.B - občanská výchova, dějepis, ruský jazyk, metodička prevence     

Ostatní pracovníci:

 • Beránková Miroslava - ekonomka a účetní školy
 • Hendrychová Eva - uklízečka   
 • Kučerová Dagmar - vedoucí školní jídelny 
 • Matoušová Jaroslava - kuchařka
 • Mgr. Jana Mervartová - pověřenec pro ochranu osobních údajů 
 • Nejedlá Andrea - pomocná kuchařka              
 • Provazníková Lidmila - uklízečka                  
 • Tesárek Jaroslav - školník
 • Zábranský Miroslav -školník 
 • Zaňková Jaroslava - uklízečka  
 • Zoubková Hana - hlavní kuchařka

Rada zaměstnanců

 • Mgr. Zdeňka Danielová
 • Mgr. Jindra Řezníčková
 • Mgr. David Joska