Erasmus+

Challenge as a Modern Pedagogical Tool

ZŠ TGM Borohrádek byla koordinátorem projektu Erasmus+ s názvem Challenge as a Modern Pedagogical Tool, v jehož rámci jsme ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017 spolupracovali se školami z Chorvatska, Polska, Turecka a Portugalska.

V rámci projektu plnili žáci rozmanité výzvy, které byly jak motivující a zábavné, tak přínosné pro jejich rozvoj. Na některých úkolech žáci pracovali samostatně nebo v malých skupinách, některé výzvy byly určeny třídním kolektivům, celým školám či týmům složených ze žáků z různých států. Díky využití moderních technologií aktivity probíhaly v průběhu celého projektu.

První projektovou aktivitou bylo setkání učitelů z partnerských škol v Borohrádku v listopadu 2015, během kterého byly detailně projednány jednotlivé aktivity, úkoly pro zapojené školy, časový harmonogram, formy využívání ICT nástrojů a také bylo z mnoha návrhů vytvořených žáky ze všech zemí vybráno logo projektu. Zahraniční hosté si samozřejmě také prohlédli školu a rovněž strávili vyučovací hodinu s žáky devátých tříd, se kterými konverzovali anglicky o různých tématech.

Nedílnou součástí byla také mezinárodní setkání v jednotlivých zemích, během kterých žáci bydleli v hostitelských rodinách, účastnili se workshopů ve školách, pracovali v mezinárodních týmech či poznávali danou zemi. První setkání proběhlo v dubnu 2016 v Borohrádku, v červnu 2016 následovala cesta do polské Radomi, v září 2016 do portugalské Palmely, v dubnu 2017 jsme se opět setkali v Borohrádku a projekt byl zakončen v červnu 2017 v chorvatském Šibeniku.

Rovněž byla vytvořena kniha European Teachers in Action s podtitulem Accept the Challenge! Učitelé ze zapojených škol zde sdílí své zkušenosti, příklady dobré praxe i ukázky využití moderních technologií. Kniha byla zveřejněna na webových stránkách projektu na konci srpna 2017 a již během prvních deseti dní byla stažena více než 2 000 uživateli ze 120 zemí. 

Více informací najdete na webu projektu www.challengeproject.eu.