ZŠ TGM Borohrádek si připomněla 100. výročí vzniku Československé republiky

Sto let je krásné kulaté výročí, které je třeba náležitě oslavit – třeba i společně s panem prezidentem.

I naše škola, škola nesoucí jméno prvního československého prezidenta, se přidala k oslavám 100. výročí vzniku republiky. Chodby, aula i třídy jsou vyzdobeny žákovskými pracemi – portréty prezidentů a našich významných politiků, státními symboly, plakáty připomínajícími historii naší země či dalšími obrázky s národní tematikou.

Hlavní oslava se uskutečnila dopoledne 26. října 2018, kdy se před školou zaplnil prostor kolem busty T. G. Masaryka. Po úvodních slovech a po Seifertově Písni o rodné zemi v podání Elišky Zahajské a Kateřiny Davidové jsme mohli přivítat vzácného hosta – do Borohrádku na svém koni dorazil samotný T. G. Masaryk! Pana prezidenta přivítala chlebem a solí v kroji ustrojená Sára Pfeifferová a pozdravit ho přišla rovněž paní továrníková se svými dvěma dcerami.

K oslavám vzniku Československa patří také vysazování lip. S vysazením naší lípy Republiky nám pomohl prezident T. G. Masaryk i starosta města Martin Moravec.

Setkání s prvním československým prezidentem jsme uzavřeli písní Ach, synku, synku a českou národní hymnou.

Děkujeme T. G. Masarykovi za moudrá slova, která během oslavy zazněla, a za rozhovor, který poskytl školní televizi:-).

Děkujeme paní Petře Sochové za darování kroje její babičky, paní Libuše Salabové. Rovněž děkujeme panu Jaromíru Špačkovi, kamenosochaři, který sponzorsky vyhotovil nápis na pamětní kámen.

Poděkování patří také Elišce Bajerové, která zapůjčila panu prezidentovi svého koně.

Osobně děkuji svým kolegyním a kolegům za nápady a skvělou týmovou práci.

Mgr. Iva Přibylová | 26.10.2018 v 18:05