Znám křišťálovou studánku …

Dne 11. 2. 2016 Základní škola T. G. Masaryka v Borohrádku pořádala školní kolo recitační soutěže Dětská scéna (soutěž pro žáky 6.-9. ročníků). Nedílnou součástí této soutěže je rozvíjet kulturu mluveného slova a vztah k mateřskému jazyku.

   Děti si připravily krásné básně od vynikajících českých básníků. Pavlínka Raková a Káťa Davidová společně nacvičily Sládkovu Lesní studánku, Nikol Marholdová se rozhodla pro Nezvalovu báseň Na břehu řeky Svratky nebo Simona Tobolková recitovala Pomoc pro náramnou lásku od Františka Ladislava Čelakovského. Všichni soutěžící se dokonale vypořádali s trémou, která panovala během naší soutěže. Děti si za pěkné výkony zasloužily pochvalu, diplom a sladkou odměnu.  

Do okresního kola postoupili: Nikola Bozková, Tomáš Fuchsa a Vojtěch Cikán.
    Všem zúčastněným děkujeme, těšíme se opět za rok nad hezkými básničkami. Postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

 

Mgr. Jan Mareček

Mgr. Iva Přibylová | 12.02.2016 v 18:02