Zmodernizovaný sportovní areál otevřen

Dne 10. září 2021 byl za přítomnosti starosty města Mgr. Moravce slavnostně otevřen náš zmodernizovaný školní sportovní areál.

Oplocení hřiště bylo vyzdobeno žákovskými pracemi – výkresy, texty o Emilu Zátopkovi či o hendikepovaném sportovci Adamu Peškovi.

První část programu byla určena pro žáky prvního stupně a pro děti z mateřské školy. Všichni si nejprve mohli vyzkoušet štafetový běh a poté různé sportovní i zábavné atrakce.

Po odchodu školkových dětí nastoupili i žáci druhého stupně a celá škola vytvořila na travnaté ploše českou národní vlajku.

Další část programu patřila žákům druhého stupně, kteří nejprve rovněž absolvovali štafetový běh. Po štafetě si chlapci zahráli fotbal, mladší dívky vybíjenou a starší děvčata přehazovanou. Tečkou za sportovním dopolednem bylo utkání v přehazované mezi týmem pedagogů a žáků 9. tříd. Gratulujeme deváťákům – byli lepší, vyhráli!

Sportovní výsledky dnes nebyly nejdůležitější. Tím hlavním byla radost z pohybu, radost, že můžeme společně sportovat v krásném prostředí, a navíc ještě za krásného počasí.

Mgr. Iva Přibylová | 10.09.2021 v 16:43