Hlavní menu

Vyhledávání

 

Kalendář akcí

Kalendář akcí
POÚTSTČTSONE
27 28
29
30 31 1 2
3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
19
20 21
22 23
24 25
26
27
28
29 30
1 2 3 4 5 6 7

« Předchozí měsíc červen 2019 Další měsíc »

Podporují nás

Lumius AVEPO SECA Lesy ČR Město Borohrádek Stříž

Zápis do 1.ročníku (školní rok 2018/2019)

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se uskuteční 7. 4. 2018.

            Zápis do naší školy se uskuteční v sobotu 7. dubna 2018 v době od 8:30 do 11:30 hodin v přízemí školní budovy.

            K zápisu je třeba vzít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. 

            Zápis se bude skládat z formální části, kdy zákonný zástupce požádá o zápis svého dítěte k plnění povinné školní docházky, a z části motivační – rozhovoru pedagogického pracovníka s dítětem, případně dalších doprovodných činností.

            Každému dítěti bude při zápisu přiděleno registrační číslo, pod kterým bude na webových stránkách školy a na budově školy zveřejněno hromadné rozhodnutí o přijetí.

 

            Odklad školní docházky

            Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odložím začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, a to pokud bude žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

            V případě, že žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, budou zákonní zástupci vyzváni, aby v přiměřené lhůtě doplnili chybějící podklady. Pokud nebudou splněny veškeré náležitosti v určeném termínu, nebude odklad školní docházky povolen.

           

            Co dělat, pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v daném termínu

            V případě, že se zápisu nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, je možné si s vedením školy předem domluvit náhradní termín.

 

            Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (zdroj MŠMT)

            Na webových stránkách školy v sekci Pro rodiče najdete odkaz na doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, jenž je určen rodičům, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

 

            Jak dále můžete pomoci svým dětem (zdroj – MŠMT)

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Mgr. Iva Přibylová | 14.03.2018 v 18:04