Hlavní menu

Vyhledávání

 

Kalendář akcí

Kalendář akcí
POÚTSTČTSONE
1 2
3 4 5 6
7
8 9
10 11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
  • Volný den 29.04.2019 od 00:00
    ZŠ TGM Borohrádek
30
  • Volný den 30.04.2019 od 00:00
    ZŠ TGM Borohrádek
1 2 3 4 5

« Předchozí měsíc duben 2019 Další měsíc »

Podporují nás

Lumius AVEPO SECA Lesy ČR Město Borohrádek Stříž

Volby do školské rady při ZŠ TGM Borohrádek

Dne 14. 11. 2018 se uskuteční volba zástupce zákonných zástupců do školské rady při naší škole.

Volby do školské rady při ZŠ TGM Borohrádek

Školský zákon definuje školskou radu jako orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (§ 167 odst. 1 školského zákona).

Z uvedeného vyplývá, že všichni zákonní zástupci nezletilých žáků mohou realizovat své právo a prostřednictvím školské rady se podílet na správě školy. Součástí uvedeného práva je také právo navrhovat kandidáta na člena školské rady, volit a být volen do školské rady.

Každý zákonný zástupce žáka základní školy je oprávněn volit zástupce do školské rady. Jedná se o osobní právo zákonného zástupce. Počet hlasů nelze odvozovat od počtu nezletilých žáků (tj. zákonný zástupce volí sám za sebe, nevolí za své dítě a neplatí pravidlo „1 nezletilý žák = 1 hlas zákonného zástupce“). Uvedené znamená, že oba dva zákonní zástupci dítěte mohou volit zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady.

Funkční období školské rady je tříleté, volby se uskutečnily na podzim loňského roku. Školská rada pracovala ve složení JUDr. Josef Moravec, zástupce zákonných zástupců, Mgr. Martin Moravec, zástupce zřizovatele, a Mgr. Jan Vích, zástupce pedagogických pracovníků školy.

Vzhledem k tomu, že JUDr. Moravcovi zanikl mandát ukončením vzdělávání jeho dítěte na naší škole, uskuteční se dne 14. 11. 2018 volba nového zástupce zákonných zástupců žáků.

Zákonní zástupci mohou předávat návrhy kandidátů do 12. 11. 2018 do 14:00, a to přípravnému výboru ve složení p. Martina Rückerová, p. Lenka Nekvindová a p. Darja Bozetická (osobně nebo telefonicky – školní kontakty).

Volba proběhne dne 14. 11. 2018 od 15:30 do 16:30 v aule školy.

Volba členů školské rady se provádí označením vybraného kandidáta (zaškrtnutím políčka před kandidátem) a následným vhozením hlasovacího lístku do volební urny. Za každého žáka školy mohou hlasovat jako "oprávněné osoby" oba jeho zákonní zástupci.

Na základě výsledků hlasování (podle počtu hlasů) stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů, z nichž kandidát na prvním místě je zvolen za člena školské rady. Při rovnosti hlasů je konečné pořadí určeno losem (losování proběhne za přítomnosti všech členů přípravného výboru).

 

 

 

Mgr. Iva Přibylová, ředitelka školy

Mgr. Iva Přibylová | 08.10.2018 v 18:45