Hlavní menu

Vyhledávání

 

Kalendář akcí

Kalendář akcí
POÚTSTČTSONE
27 28
29
30 31 1 2
3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
19
20 21
22 23
24 25
26
27
28
29 30
1 2 3 4 5 6 7

« Předchozí měsíc červen 2019 Další měsíc »

Podporují nás

Lumius AVEPO SECA Lesy ČR Město Borohrádek Stříž

Volby do školské rady při ZŠ TGM Borohrádek

V tomto roce končí funkční období současné školské rady (JUDr. Josef Moravec, Mgr. Martin Moravec, Mgr. Jan Vích).

Volby nové školské rady, kterou tvoří zástupce zřizovatele, pedagogických pracovníků školy a zákonných zástupců žáků, se uskuteční dne 13. 11. 2017 (volba zástupce pedagogických pracovníků) a dne 15. 11. 2017 (volba zástupce zákonných zástupců žáků). Třetí člen bude jmenován zřizovatelem.

Školský zákon definuje školskou radu jako orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (§ 167 odst. 1 školského zákona).

Z uvedeného vyplývá, že všichni zákonní zástupci nezletilých žáků mohou realizovat své právo a prostřednictvím školské rady se podílet na správě školy. Součástí uvedeného práva je také právo navrhovat kandidáta na člena školské rady, volit a být volen do školské rady.

Každý zákonný zástupce žáka základní školy je oprávněn volit zástupce do školské rady. Jedná se o osobní právo zákonného zástupce. Počet hlasů nelze odvozovat od počtu nezletilých žáků (tj. zákonný zástupce volí sám za sebe, nevolí za své dítě a neplatí pravidlo „1 nezletilý žák = 1 hlas zákonného zástupce“). Uvedené znamená, že oba dva zákonní zástupci dítěte mohou volit zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady.

Zákonní zástupci mohou předávat návrhy kandidátů do 14. 11. 2017 do 14:00, a to přípravnému výboru ve složení p. Tereza Vojnarová, p. Lenka Nekvindová a p. Darja Bozetická (osobně nebo telefonicky - školní kontakty).

Volba proběhne dne 15. 11. 2017 od 15:30 do 16:30 v aule školy.

Volba členů školské rady se provádí označením vybraného kandidáta (zaškrtnutím políčka před kandidátem) a následným vhozením hlasovacího lístku do volební urny. Za každého žáka školy mohou hlasovat jako "oprávněné osoby" oba jeho zákonní zástupci.

Na základě výsledků hlasování (podle počtu hlasů) stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů, z nichž kandidát na prvním místě je zvolen za člena školské rady. Při rovnosti hlasů je konečné pořadí určeno losem (losování proběhne za přítomnosti všech členů přípravného výboru).

Mgr. Iva Přibylová, ředitelka školy

Mgr. Iva Přibylová | 01.11.2017 v 20:11