Testování Scio

Informace k testování Scio v 9. třídách

Testování se tentokrát týká vzdělávání:-)

Vzhledem k předchozí karanténě žáků 9. tříd jsme testování Scio posunuli na příští týden.

Rozvrh testování

Zkratka OSP znamená obecné studijní předpoklady.

Test z českého jazyka a anglického jazyka trvá 45 minut.

Test z matematiky a z obecných studijních předpokladů trvá 60 minut.

Mgr. Iva Přibylová | 05.11.2021 v 16:26