Seznamovací program pro šesťáky

Jsme rádi, že jsme kromě prvňáčků mohli přivítat i nové šesťáky z okolních škol.

Začátek školního roku je spjat nejen s vítáním prvňáčků, ale i šesťáků na druhém stupni. Abychom jim tento velký krok usnadnili, i letos jsme poprosili lektory ze SEMIRAMIS o uspořádání seznamovacího dopoledne.

Během šesti vyučovacích hodin se ze žáků, paní asistentek i třídních učitelek stali zkušení námořníci, kteří dokáží přežít na pustém ostrově, umí drhnout podlahu lodi, ale především najdou dávno ztracený poklad. V průběhu dopoledne jsme se všichni zapojili do různých her a aktivit, které nás povzbuzovaly k navazování nových přátelských vztahů, a vzájemně jsme se lépe poznali.

Na dopolední seznamování jsme volně navázali večerním programem, který už byl zcela v režii třídních učitelek a paní asistentek. Zahráli jsme si několik míčových her na venkovním hřišti a k večeři jsme si opekli na ohni buřty. Jakmile se setmělo, přesunuli jsme se do auly školy, kde se z nás stali zombíci. Jelikož byl celý den velmi náročný, s chutí jsme každý z nás brzo zalezli do svého spacáku a odebrali se ke spánku.

Již teď se těšíme na další společná dobrodružství a věříme, že z nás bude fajn parta.

6. A a 6. B

Mgr. Iva Přibylová | 08.09.2023 v 15:12