Rozvrhy tříd 2. stupně, platnost od 19. 10. 2020

Informace pro žáky 2. stupně a jejich rodiče

Na zbývající dny tohoto týdne mají žáci práci již zadanou.

Od následujícího týdne budou žáci pracovat podle pokynů zadaných v Bakalářích nebo v aplikacích Google G Suite a budou se účastnit on-line výuky dle upraveného rozvrhu.


Za grafickou úpravu rozvrhů pro žáky děkuji kolegyni Nikole Bónové:-)

 

(Učitelé 1. stupně informují rodiče o způsobu distanční výuky, jejíž časový rozvrh je plně v kompetenci třídních učitelů.)

Mgr. Iva Přibylová | 14.10.2020 v 10:42