Přijímací řízení

Nové informace

MŠMT zveřejnilo materiál s názvem

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

Najdete v něm termíny zkoušky, informace o místu konání, informace o zasílání pozvánek, o průběhu a vyhodnocování zkoušky či pokyny k nakládání se zápisovým lístkem.

Mgr. Iva Přibylová | 11.05.2020 v 19:08