Předávání vysvědčení, AKTUALIZACE

Informace k předávání vysvědčení dne 30. 6. 2020, AKTUALIZACE dne 19. 6. 2020

Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účastí všech žáků. Umožní to úprava mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které se týká omezení v oblasti školství. 

Dne 30. 6. 2020 se předání vysvědčení budou moci účastnit všichni žáci.

Čestné prohlášení při prvním vstupu do školy a zákaz přítomnosti při akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění zůstává v platnosti. Formulář v listinné podobě je možné vyzvednout i ve škole.

Pro vzdělávací aktivity se do konce školního roku nic nemění (stále platí omezení počtu na 15, neměnnost skupin na 1. stupni apod.).

Harmonogram vstupu do budovy dne 30. 6. 2020

1. třída v 7:50

2. třída v 7:55

3. třída v 8:00

4. třída v 8:05

5.A v 7:55

5.B v 8:00

6.A a 6.B v 8:05

7.A v 8:10

7.B v 8:15

8.A a 8.B v 8:20

9.A a 9.B v 8:25

Fotografování je nyní již možné. Z časových důvodů se uskuteční pouze ve třídách v průběhu předávání vysvědčení, případně po předání. 

Nepředaná vysvědčení budou k vyzvednutí o prázdninách v úředních hodinách, případně v jinou dobu na základě telefonické domluvy s ředitelkou školy.

Program v aule ani přijetí nejlepších žáků na úřadě se neuskuteční.

 

Mgr. Iva Přibylová | 16.06.2020 v 08:21