Pasování na čtenáře

Další čtenáři v naší škole:-)

Dne 19. 6. v 16 h proběhlo na Městském úřadě v Borohrádku pasování prvňáčků na čtenáře.

Moc děkujeme panu králi (panu starostovi) i paní královně za milé přijetí a hezké a důstojné chvíle prožité při této akci.

Děkujeme!

Mgr. Hana Horynová

Mgr. Iva Přibylová | 20.06.2019 v 17:44