Pasování na čtenáře

Z našich prvňáčků jsou již opravdoví čtenáři.

      V úterý  27. 5. navštívil 1. třídu ZŠ TGM v Borohrádku pan Josef Lukášek, autor pohádek pro děti. Protože strávil dětství v Borohrádku, zavzpomínal na svá školní léta a na mnohé zážitky z této školy. Děti četly pohádku za Slabikáře a na oplátku jim pan Lukášek přečetl pohádku ze své knížky Pohádky z Orlických hor.

     Na závěr setkání pan spisovatel pasoval děti mečem na opravdové čtenáře. Prožili jsme spolu velmi příjemné chvíle.

Mgr. Jindra Řezníčková

Mgr. Iva Přibylová | 03.06.2014 v 09:29