Návštěvy knihovny

V rámci hodin literatury navštěvují žáci naší školy místní knihovnu.

Procházka k městskému úřadu je příjemným zpestřením dne. Žáci si zařídili průkazky a půjčují si knížky dle vlastního výběru. Musí si hlídat, aby knížku včas vrátili, případně si prodloužili výpůjčky. O četbě si povídáme při referátech nebo při čtenářských besedách. Někteří projevili o čtení takový zájem, že chodí do knihovny i ve svém volném čase. To těší nejen mne, ale i paní Sedlákovou, místní knihovnici, která nás vždy mile přivítá, ochotně poradí s výběrem a zajišťuje našim žákům i meziknihovní výpůjční službu. Touto cestou jí děkujeme.

Za všechny čtenáře Mgr. Lenka Hellerová

Mgr. Iva Přibylová | 25.11.2018 v 16:49