Mystery Skype

Třída 6.A zažila dne 10. března netradiční hodinu angličtiny. Vyzkoušela si totiž tzv. Mystery Skype - záhadný videohovor přes Skype.

Žáci se pomocí moderních technologií spojili s vrstevníky ze zahraničí. Čeští ani zahraniční školáci však netušili, v jaké části světa se třída, se kterou komunikují, nachází. A právě co nejrychleji uhádnout, z jaké země žáci pocházejí, bylo hlavním úkolem.

Videohovoru předcházela příprava a rozdělení úloh. První dvojice měla za úkol hovor zahájit, druhá odpovídala ano - ne na otázky zahraničních školáků, další dva žáci pokládali otázky protější straně. Odpovědi na naše otázky zaznamenávaly zapisovatelky, které díky rychlým spolužákům předávaly informace skupinkám pracujícím s atlasy a notebooky. Práci třídy zaznamenávala fotoreportérka. 

Žáci nejprve hádali, na jakém kontinentu se daná země nachází. Následovaly otázky zjišťující, zda zemi omývá moře či oceán, žije v ní více než určitý počet obyvatel, nachází se ve stejném časovém pásmu, sousedí s určitými zeměmi atd. Díky správně kladeným otázkám, vyhledávání a zpracování informací se postupně zužoval okruh možných zemí a rychle stoupalo napětí mezi žáky. Po několika minutách bylo jasné, že obě strany jsou na správné stopě a odhalení jedné či druhé země je velmi blízko. Když zahraniční školáci správně určili, že jsme stát ležící ve střední Evropě sousedící s Německem, bylo jasné, že spolu s dalšími informacemi může být příští otázka rozhodující. Čeští žáci naopak například věděli, že se jedná o velký evropský stát ležící u moře, ve stejném časovém pásmu a který je slavný díky jídlu a sportu. Zahraniční žáci uhádli název naší země jako první. 6.A však nezůstala pozadu a po prvním neúspěšném tipu přišla radost díky odhalení Itálie - konkrétně naší partnerské školy z projektu eTwinning 1 Smile Makes 2 Smiles Scuola Secondaria Statale di I Grado Da Vinci-Nucula z města Terni nedaleko Říma.

Po radosti na obou stranách, vzájemném mávání a ukázce naší vlajky přišlo na řadu sledování videa o Itálii, jehož autorem je právě naše partnerská škola. Žáci se dozvěděli o různých zeměpisných zajímavostech, typickém jídle, známých osobnostech či světoznámých italských produktech. 

Italská třída měla naopak sledovat naší školou vytvořené video o České republice, což se bohužel vzhledem k technickým problémům na italské straně nepodařilo. Video však uvidí při následující vyučovací hodině.

Po závěrečném kladení otázek, kdy žáci například porovnávali své rozvrhy hodin, přišlo na řadu rozloučení. Jak česká, tak italská třída si netradiční hodinu užila a ráda by si podobné dobrodružství zopakovala. 

Žáci se díky Mystery Skype zábavnou formou učí spolupracovat v týmu, zpracovávat informace, konstruktivně myslet či smysluplně využívat moderní technologie. Zároveň se netradičním způsobem dozvídají informace o cizí zemi a samozřejmě využívají angličtinu v praxi při komunikaci s vrstevníky ze zahraničí. 

 

Fotografie

Mgr. Michal Přibyl | 12.03.2017 v 22:05