Mezinárodní setkání v Borohrádku v rámci projektu Erasmus+

Naše škola je koordinátorem mezinárodního projektu Erasmus+ s názvem Challenge!, který v posledním dubnovém týdnu pokračoval setkáním studentů a učitelů z Chorvatska, Polska, Portugalska a Turecka v Borohrádku.

Program byl zahájen v aule školy, kde byli zahraniční hosté přivítání ředitelkou školy Ivou Přibylovou a starostou města Martinem Moravcem. Následně se žáci naší školy představili na pódiu v několika vystoupeních – tanečních, pěveckých či sportovních. Účastníci projektu se poté seznamovali při zábavných společenských hrách, soutěži s názvem Poznej naši školu a také při odpoledním výletu do Hradce Králové, který byl zakončen v zábavním parku Tongo.

V úterý žáci pracující v mezinárodních týmech vymýšleli, jak by měla vypadat škola budoucnosti. Své myšlenky představili ostatním při závěrečné prezentaci, která byla hodnocena učiteli ze zapojených škol. Týmy, které nás potěšily svým zaujetím pro práci, originalitou a také znalostí angličtiny, soutěžily o ocenění v několika kategoriích – např. nejlepší nápady, týmová spolupráce či nejlepší prezentace. Odpoledne byl na programu výlet do Jičína a Prachovských skal.

Středeční den patřil výletu do Prahy. V duchu našeho projektu zde na žáky čekala velká výzva – návštěva Neviditelné výstavy. Malé skupinky strávily hodinu v absolutní tmě v doprovodu nevidomé osoby. Žáci poznávali, jak se tito lidé cítí v bytě, v ruchu města či v lese a rovněž se dozvídali, jak těmto lidem můžeme pomoci. Seznámení se životem nevidomých bylo pro všechny velkým zážitkem. Zahraničním hostům jsme dále i přes nepřízeň počasí ukázali zajímavá místa jako Václavské náměstí či Karlův most a rovněž jsme navštívili Muzeum voskových figurín.

Další den opět patřil práci v mezinárodních týmech. Tentokrát skupinky zakládaly vlastní fiktivní firmu na výrobu triček, což obnášelo vymýšlení názvu, loga, sloganu, cílové skupiny a navržení tří různých designů trik pomocí moderních technologií. Díky paním asistentkám si každý žák nechal zažehlit jeden z vytvořených návrhů na bílé tričko. Každý tým pak natočil reklamu na svoji firmu. Čtvrteční odpoledne pak zahraniční žáci trávili se svými hostitelskými rodinami – větší skupinky se vydaly na výlety, bowling, nákupy atd. Učitelé se zúčastnili konference pořádané MAS nad Orlicí s názvem Cesta ke škole 21. století, která se konala na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí. Zde jsme si společně prohlédli prezentace škol z našeho regionu a zhlédli jsme několik reportáží naší školní televize, které byly promítané v jedné ze zámeckých komnat. Při následném setkání projektového týmu v naší škole byla hodnocena dosavadní spolupráce a bylo plánováno závěrečné červnové setkání v Chorvatsku. Také jsme hodnotili pracovní verzi příručky European Teachers in Action, ve které zapojení učitelé sdílí své náměty a příklady dobré praxe.

Pátek byl věnován prezentacím fiktivních firem na výrobu triček. I zde nás potěšila týmová práce, kreativita žáků i vtipně pojaté reklamní spoty. Učitelé opět hodnotili práci týmů a volili ocenění v různých kategoriích. Žáci a učitelé dále hodnotili pomocí on-line dotazníků a formuláře toto setkání, vytvořili plakát se vzkazy a také sportovali v tělocvičně. Dopolední program ve škole byl zakončen vyhlašováním ocenění za jednotlivé úkoly a soutěže. Odpoledne následoval výlet do Litomyšle a celý program byl zakončen v aule školy při tzv. mezinárodním večeru.

Z průběhu setkání máme velkou radost. Těší nás, že díky našemu projektu vznikla nová mezinárodní přátelství, účastníci si rozšířili své obzory, užili si mnoho zábavy a zároveň se vzájemně učili a inspirovali. Máme rovněž radost z toho, že žáci poznali význam znalosti angličtiny a během tohoto týdne udělali velký pokrok. Velmi spokojení byli i zahraniční hosté, kterým se u nás moc líbilo. Moc děkujeme hostitelským rodinám za spolupráci. Všichni zahraniční žáci udělili hodnocení pobytu v hostitelských rodinách nejvyšší možnou známku.

Dále děkujeme všem, kteří nás podporovali. Zejména děkujeme městu Borohrádek, Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, firmě Laga Borohrádek, s.r.o., a panu Pavlu Zaujecovi.

Mgr. Michal Přibyl | 05.05.2017 v 15:28