Mezinárodní projekt New life for cardboard

Naše škola organizuje mezinárodní projekt eTwinning s názvem New life for cardboard (česky Nový život pro karton), v rámci kterého naši osmáci a deváťáci spolupracují s vrstevníky z Bulharska, Itálie, Moldavska a Turecka.

Žáci v hodinách výtvarné výchovy navrhují a vytvářejí vlastní deskové hry a další druhy her s využitím kartonu. V hodinách angličtiny různými formami komunikují a spolupracují se zahraničními žáky zapojenými do projektu.

Před Vánoci proběhly dvě videokonference s italskými žáky. Ve středu 15. 12. se videohovoru účastnila skupina dívek z 9.A, ve čtvrtek 16. 12. byl připraven videohovor pro žáky 9.B. Žáci si kladli různé dotazy – měli připravené kvízové otázky o svých zemích, poznávačku vlajek, říkali a ukazovali slova ve svém jazyce a druhá strana hádala význam daných slov, sdíleli fotografie tradičních jídel či vánočních tradic a vánoční výzdoby. Dále žáci například zjišťovali informace o škole, volném čase nebo počasí. Rovněž se pochlubili svými rozpracovanými hrami z kartonu.

Jednou z projektových aktivit je také tvorba videí, ve kterých se žáci anglicky představují a zároveň vysvětlují výzvu pro zahraniční žáky, kteří poté výzvy plní a dokumentují. Naši žáci například vymysleli výzvy spojené s češtinou – mezi úkoly tak patří říkání slova "řeřicha", jazykolamů jako "333 stříbrných stříkaček" či názvů dnů v týdnu. Nechybí také sportovní výzvy jako žonglování s fotbalovým míčem, trefování břevna, chození po rukou, zachycení fotografie v dané akrobatické pozici i tanec doprovázející českou píseň. Zahraniční žáci pro ty naše vymysleli obdobné výzvy, a tak se osmáci a deváťáci naučili jazykolamy, pozdravy či počítání v cizích jazycích nebo také například plnili gymnastickou výzvu. Někteří si také troufli na výzvu bulharské dívky, která zazpívala folklórní píseň. Zatímco chlapci z 8.A se pustili rovnou do zpěvu, chlapci z 9.A se rozhodli, že místo zpěvu předvedou své taneční nadání.

Po Vánocích budou žáci dokončovat své hry. Poté si žáci ze všech zapojených škol budou představovat své výtvory, součástí bude vzájemné hodnocení a další aktivity jako např. tvorba reklamy. Nadále také budeme pokračovat v různých formách online komunikace.

Fotografie – videokonference s italskými žáky

Fotografie – tvorba her

Mgr. Michal Přibyl | 21.12.2021 v 14:52