Malované kamínky na pomoc druhým

Opět pomáháme.

Letošní rok byl v mnoha ohledech jiný než roky předchozí. Nesl v sobě spoustu změn a nových zkušeností. Distanční výuka se stala samozřejmostí pro naše žáky i pedagogy. Čeho si na této době cením je, že se mnohem více než kdy jindy zvedla vůle pomoci ostatním. A když se pomoc pojí se zábavou, často vznikají velmi zajímavé projekty.

Do jednoho takového se zapojila i naše škola. V rámci distanční výuky jsme se připojili k projektu Oblastní charity Hradec Králové – Kamínková benefice 2021. Žáci všech ročníků a také jejich rodiče malovali kamínky, jejichž výtěžek z této benefiční akce bude věnován rané péči, která podporuje rodiny pečující o dítě s postižením.

Kamínky se velmi vydařily a my jsme moc rádi, že se náš školní projekt sešel s velmi kladným přijetím hradecké Oblastní charity. Ta nám umožnila kamínky osobně předat, připravit si naše prodejní místo a být tak na chvíli součástí této akce. Benefice se uskuteční v rámci Divadelního festivalu v Žižkových sadech ve dnech 23. - 24. června od 15 do 21 hodin. Na první prodejní den budou přítomni i naši žáci, kteří přinesli nejvíce namalovaných kamínků. Pokud vás projekt zaujal, přijďte se na nás podívat, poznat naše autory a třeba si odnést nějaký kamínek domů.

Všem žákům a rodičům, kteří se do tohoto projektu zapojili, moc děkujeme.

Martina Rückerová

Mgr. Iva Přibylová | 11.06.2021 v 16:46