Krizové opatření vlády

Zavedení distanční výuky pro všechny ročníky základních škol

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 12. října 2020, č. 1022, s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 včetně, platí mimo jiné následující:

U 1. a 2. stupně základních škol základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Přecházíme tedy na distanční výuku.

Tento týden zadáváme práci v Bakalářích a ve školních žákovských e-mailech, případně předáváme materiály v listinné podobě.

Od následujícího týdne přecházíme na podobný model, jako byl v předchozím období výuky na dálku.

Učitelé prvního stupně informují rodiče o způsobu distanční výuky, jejíž časový rozvrh je plně v kompetenci třídních učitelů.

Učitelé druhého stupně budou v pondělí zadávat novou práci a budou k dispozici k individuálním konzultacím. Od úterý do pátku bude probíhat vyučování dle rozvrhu on-line výuky. Jakmile rozvrh dokončíme, zveřejníme ho na webových stránkách školy.

Stravování ve školní jídelně je přerušeno (50% zaměstnanců je nemocných).

Mgr. Iva Přibylová | 13.10.2020 v 12:59