Krátké ohlédnutí za školním rokem 2016/2017

V pátek 30. 6. 2017 se v aule školy za přítomnosti starosty města Mgr. Martina Moravce uskutečnilo slavnostní ukončení školního roku.

K poslednímu školnímu dni patří zhodnocení toho, co se nám podařilo, na co můžeme být pyšní a v čem se naopak můžeme zlepšit.

Zopakovali jsme všechny tradiční akce školy - den otevřených dveří, vánoční akademii, projektový den, Zlatého slavíka, karneval školní družiny, sportovní den, Běh pro Afriku a další. Žáci se mohli zapojovat do různých sportovních či vědomostních soutěží, pracovali v různých kroužcích, jezdili na výlety, na exkurze. Nově se mohli účastnit exkurzí v rámci projektu Poznáváme památky.

Pyšní můžeme být na naše sportovní úspěchy. Tím největším bylo obhájené druhé místo našich starších kin-ballistů v pražském republikovém finále této soutěže.

Pokračovala spolupráce s Českou televizí, která odvysílala některé z reportáží naší školní televize. Video Mladí on-line vytvořené pro setkání školních televizí v České televizi bylo společně s videem příbramského gymnázia vyhodnoceno jako nejlepší.

Pokračovala mezinárodní spolupráce. V rámci eTwinningového projektu One Smile Makes Two Smiles jsme natočili na jeden záběr video Happy, ve kterém vystupovali žáci, učitelé i další zaměstnanci školy.

V rámci projektu Challenge! jsme pokračovali ve spolupráci se školami v Polsku, Turecku, Chorvatsku a Portugalsku. V říjnu 2016 jsme se zúčastnili projektového setkání v Portugalsku, v dubnu 2017 jsme hostili učitele a žáky z těchto zemí u nás v Borohrádku a předposlední týden v červnu se početná výprava z naší školy zúčastnila závěrečného setkání v chorvatském Šibeniku.

V tomto a následujícím školním roce realizujeme projekt Zlepšování vzdělávání na ZŠ TGM Borohrádek, tzv. šablony. Dotace pro úspěšný průběh tohoto projektu činí 757 446 Kč, které využíváme na financování školního asistenta, další vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemovou výuku, vzájemnou spolupráci pedagogů, doučování žáků a čtenářský klub.

Za výbornou spolupráci děkuji všem zaměstnancům školy, rodičům, SRPŠ a samozřejmě našemu zřizovateli.

Přeji krásné léto!

Mgr. Iva Přibylová | 04.07.2017 v 11:39