Kniha návštěv

Rádi uvítáme vaše názory, náměty či připomínky. Kontaktovat můžete ředitelku školy na telefonním čísle 494 381 621 nebo zasláním e-mailu na adresu zs.borohradek@tiscali.cz.

Svůj vzkaz nám můžete zanechat i v knize návštěv. ZŠ TGM Borohrádek si vyhrazuje právo odstraňovat urážlivé a vulgární příspěvky.

Přidání nového vzkazu

Symbol * označuje povinná pole.

Příspěvky

Erika 22.11.2021 23:35
Dobrý den, chtěla bych se zeptat,proč,děti nedostávají nějaký papír o výsledku testu? Například: testování žáka,jméno a bylo,negativní a nebo pozitivní...

Odpověď: Dobrý den, vysvětlím. V případě pozitivity škola potvrzení vystaví - je nutné pro další kroky. Potvrzení o negativním antigenním testu můžeme vystavit na požádání, ale v současné době by nikde nemělo stačit. Pro volnočasové aktivity osob mladších 18 let je vyžadováno absolvování PCR testu v posledních 72 hodinách a pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že není potřeba se prokazovat negativním testem na koronavirus ani jinou skutečností v rámci O-N-(T). Iva Přibylová

jan 18.09.2021 21:14
Dobrý den,mohli byste prosím zaktualizovat vaše stránky....jsou tam i 2-3 roky staré informace,včetně žáků ve třídách.....Děkuji.

Odpověď: Dobrý den, děkuji za upozornění. Iva Přibylová

Jana 12.09.2021 23:01
Dobrý den paní ředitelko, chci se zeptat, zda nebude naše škola i naďále testovat? ( nešla by ev.finanční spoluúčast rodičů na testy??)Nechápeme proč se s testováním ve školach rozhodli přestat, teď ,když začínají čísla opět narůstat. Jako rodiče máme obavu z rozšířeni ve škole na neočk.děti,když se to nebude ,jako doposud hlídat, aspoň těmi antig.testy.Bohužel i děti jsou ohrožená skupina. Děkuji za odpověď.Jana

Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za opožděnou odpověď způsobenou technickými problémy ve správě knihy návštěv. V tuto chvíli testování bez nařízení ministerstva neplánujeme. Iva Přibylová.

Iva 01.09.2021 12:28
Adam Peška má zlatou.......❤️❤️❤️❤️ Skvělé.

Odpověď: Máme velkou radost, nádherný zážitek, sledovali jsme:-)

Petra 14.04.2021 09:23
Dobry den pani reditelko,chtela jsem se zeptat,kolik procent je proockovano ucitelu a ostatnich pracovniku na nasi skole,proti Covid- 19? A zdali se neuvazuje o pouzivani,misto MÁLO spolehlivych antigennich testu ,spolehlivejsimi PCR testy ze slin,jak to jiz navrhuji na nekterych mistech -casti Prahy a Stredoceskeho kraje.Dekuji.

Odpověď: Dobrý den, o očkování projevilo zájem cca 80% zaměstnanců školy, druhou dávku vakcíny má ale pouze několik pracovníků. O spolehlivosti antigenních testů, které stát zakoupil do škol, se vedou debaty. Sílí tlak, aby tyto testy byly nahrazeny metodou PCR, a to odběrem ze slin. V současné době s tím souvisí dva problémy - cena a nedostatečná kapacita laboratoří. Uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet.

Jelen 12.11.2020 18:01
Zpočátku tedy to bylo radostné oznámení- návrat nejmladších do škol, ale při zjištění, že moje 6-letá dcera v první třídě bude sedět prakticky celý den a to od 8 h ranní do 15.30 s NÁHUBKEM se zpráva stává naprosto šílenou. Za tuto daň měli nechat páni poslanci děti doma!

Odpověď: Dobrý den, chápeme Vaše rozhořčení, ale opatření netvoříme...

Budis 29.08.2020 21:22
Dobrý den paní ředitelko,chci se Vás zeptat,jak to bude v nynější 5.třídě, co se týká bezpečného rozmístění dětí ve třídě- v lavicích?? Patří k jedné s největším počtem žáků /25/, +ještě k nim mají nastoupit asi 2 další žáci?// . Děkuji Vám. Slivkova

Odpověď: Vážená paní Slivková, již s Vámi na toto téma hovořila kolegyně zástupkyně. Odpovídám tedy v obecné rovině, abych poskytla informace případně i dalším rodičům. Řídíme se aktuálně platnými opatřeními MZd a MŠMT. Minulý týden jsem provoz školy konzultovala i s Mgr. Morávkovou z Krajské hygienické stanice v Hradci Králové. V současné době pro nás neplatí žádná omezení v počtu dětí, rovněž není nutné ve škole nosit roušky. Požadujeme pouze, aby dítě mělo tzv. "pohotovostní" roušku pro případ zdravotních komplikací. Ve škole probíhá důkladný úklid a dezinfekce, pedagogové budou zajišťovat častější větrání, žáky povedeme k důsledné hygieně rukou. U vstupu do školy, ve všech učebnách, ve všech sociálních zařízeních, u tělocvičny i u školní jídelny je k dispozici dezinfekce. Snažíme se našim žákům zajistit co nejbezpečnější prostředí. Budete-li mít jakékoli dotazy, můžete se na mě obrátit. Iva Přibylová

Srna 03.09.2019 15:01
Obrovská chvála p. uč. Víchovi!!! třídnímu 5.A, jak má naprosto vzorně pod svým aktuálním ročníkem vyplněno, co mají děti mít na další den, příp. DÚ a ostatní akce, vč.nového fota svých žáků. Z něho by si měli další učitele brát příklad. My vedle ve třídě nic nevíme, tak si musíme otevřít 5.A a odhadujeme...a nebo se obvoláváme mezi rodičema, které dítě ví.

Odpověď: Děkujeme za Váš příspěvek. Třídní učitelé budou samozřejmě tuto sekci postupně aktualizovat. Iva Přibylová

Petra 23.02.2019 00:48
Ano, i já se k této předešlé úvaze,(22.2.2019) připojuji.

Odpověď: Děkujeme za příspěvek. Iva Přibylová

Poděkování a úvaha 22.02.2019 15:41
Vážená paní ředitelko i celý pedagogický sbore, nejprve bych vám chtěla poděkovat za celé představení Vánoční akademie, které bezesporu dalo nesmírnou práci nejen vaším žákům,ale i vám učitelům. Neméně velký obdiv má i poslední projektové video. Cením si toho,že žáky učíte myšlenkám konání dobrých skutků,pomoc druhým či rozvíjením sama sebe. A tak možná zde začíná úvaha, zda-li je nutné klasifikovat výchovy (hudební, tělesnou, výtvarnou....). Možná stojí za úvahu,zda je životně důležité děti klasifikovat z předmětů,které mají být odpočinkové a skrze které se mají možnost učit něco o sobě,o svých talentech, objevovat krásu umění a předat jim moudrost z těchto oborů. Možná mírnější forma klasifikace by bylo slovní hodnocení,ale i tady vyvstává otázka,zda slovo nebo pedagogický názor nazašlape sebe-důvěru v sám sebe. Jste pokroková škola,proto by bylo fajn,aby jste se tímto tématem zabývali.Je nutné oceňovat něčí talent/netalent? Může vaše škola v tomto něco změnit? Věřím,že pokud bude vůle,tak ano. Se srdečným pozdravem rodič doufající v lepší zítřky.

Odpověď: Dobrý den, děkujeme za Vaši pochvalu i důvěru v naši školu. Rovněž děkujeme za Vaši úvahu na téma výchov. Jedná se o široké téma, které je již delší dobu pravidelnou součástí našich pedagogických porad. Proto osobní kontakt s Vámi by byl nejlepší. Iva Přibylová

Denisa Končická 27.12.2018 18:13
Strašně ráda na tuto školu vzpomínám :) a jsem ráda že jsem měla tu možnost podpořit centrum Orion.

Odpověď: Milá Denčo, za milý vzkaz jsme ti poděkovali osobně, ale přidáváme i poděkování touto cestou:-). Iva Přibylová

Barbora Bozková 06.09.2018 11:47
Dobrý den, ze všech zařízení kam jsem chodila na školu v Borohrádku mám nejhezčí vzpomínky . Ať se Vám daří . S pozdravem Bára

Odpověď: Milá Barčo, máme radost, že na naši školu hezky vzpomínáš:-). Také tobě přejeme, ať se ti daří. Iva Přibylová

Ondra 30.06.2018 09:38
Milí rodičové a přátelé školy, uvědomte si, že výuka v lavicích a nucené požadavky na Vaše děti nemusí být jedinou formou výuky, kterou lze dosáhnou toho, že z Vašich dětí budou dobří a úspěšní lidé. Naše škola se nesnaží pouze o poskytnutí teoretických znalostí pro žáky, ale také o formování společenských hodnot, jako jsou empatie, solidarita, soucit, pozitivní smýšlení aj. Měli bychom být vděční za různé akce, projektové dny, exkurze atd., které tyto hodnoty upevňují. ZŠ T.G.M. Borohrádek je v tomto ohledu výjimečnou školou.

Eva Piatnicová 29.06.2018 11:14
Dobrý den, chtěta bych se zeptat proč je kladen takový důraz na aktivity, které se netýkají vyučování. Děti v první třídě nemají dobranou látku a poslední učící den měli v pondělí 25.6, proč neprobíhala výuka až do 28.6? Dál mám dotaz proč předávání vysvědčení netrvá pouze jednu vyučovací hodinu, tak jak tomu vždy bylo zvykem, a děti jsou ve škole drženy až do 10:30h. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Vážená paní Piatnicová, po konzultaci s kolegyní mohu s klidem říci, že učivo 1. třídy je probráno. Máte pravdu, že poslední den běžné výuky byl opravdu 25. 6., tedy v den, kdy se konala závěrečná pedagogická rada. Následující tři dny byly ve všech třídách věnovány třídnickým pracím, sportovnímu dnu, Běhu pro Afriku, činnostem podporujícím přátelské vztahy ve třídě apod. To, že děti nesedí ve školních lavicích, neznamená, že se neučí. I aktivity, které se netýkají běžné výuky, jsou pro žáky důležité a rozvíjejí jejich kompetence. Poslední školní den u nás opravdu není otázkou chvilky, během které učitel pouze předá vysvědčení. Tradicí naší školy je slavnostní ukončení školního roku v aule spojené s programem deváťáků, poté předávání vysvědčení v klidu a bez spěchu a následně v 10:15 odchod nejlepších žáků k panu starostovi, který žáky v 10:30 přijímá v obřadní síni. Od třídní učitelky jste o časových údajích byli informováni již v minulém týdnu. Paní učitelka nepředávala dnes dětem pouze vysvědčení se známkami, ale pro každého žáka připravila dopis se slovním hodnocením. S dětmi si následně povídala nejen o prospěchu a školní práci, ale také například o bezpečnosti o prázdninách. Do třídy jsem sama nahlédla a rozhodně jsem neměla pocit, že by děti byly ve škole drženy… S paní učitelkou seděly v kroužku, přítomna byla řada rodičů, ve třídě panovala příjemná atmosféra. Kolegyně samozřejmě mohla žákům vysvědčení předat během pěti minut. Vážím si však toho, že paní učitelka dělá pro své žáky mnoho nad rámec svých povinností. Budete-li příště z nějakého důvodu pospíchat, stačí se s paní učitelkou předem domluvit… Máte-li ještě nějaký dotaz, kontaktujte mě prosím osobně. Iva Přibylová

Urbánek jindřich 01.06.2018 09:44
Vážení, bylo dobrým zvykem seznamovat s výsledky školního sběru. Letos se tak nestalo, proč ? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Děkujeme za upozornění, omlouvám se za opomenutí, výsledky doplňuji. Iva Přibylová doplňuji

Senioři - přátelé školy 08.01.2018 16:34
Po delší době jsme si se zájmem prohlédli stránky školy a potěšili se novými nápady a úspěchy, kterých jste v poslední době dosáhli. Rodičovský ples, zájezd do Německa, netradiční, ale krásné, moderní pojetí vánoční besídky, činnost školní televize a dokonce vydávání školního časopisu, to jsou úžasné, obdivuhodné akce. Umíme si velice dobře představit, kolik si vyžádaly nadšení, elánu, času žáků školy i jejich učitelů. Blahopřejeme srdečně vám všem, kteří jste se na akcích v závěru roku podíleli a děkujeme vám za vše, co vykonáváte pro dobré jméno borohrádecké školy. Jsme přesvědčeni, že podobných školských zařízení u nás není mnoho. Jsme na vás hrdi!

Odpověď: Děkujeme:-)

Jana Laluhová 20.12.2017 11:30
Příjemné překvapení v podobě školního časopisu.Skvělý nápad.Krásné příspěvky,moc se mi to líbí...Jen tak dál...:-)

Odpověď: Děkujeme.

xxx 11.10.2017 00:09
ŠKOLA SUPER,JEN "TROHU" ZÁVIDÍME 5.TŘÍDĚ :), TAM MAJÍ I DÚ :)

Zdeněk K. 10.10.2017 23:53
Reaguji na níže, asi bych také rád viděl více informací na webu, pokud máme spolupracovat s kantory, tak alespoň emailové adresy na učitele, kteří naše děti učí! Jediná výtka, jinak super!!!

Odpověď: Dobrý den, abychom nenutili jednotlivé vyučující dávat k dispozici své soukromé účty, pracujeme na školních e-mailových adresách (ve tvaru: jmeno.prijmeni@zsboro.cz). Z důvodu úspory finančních prostředků se snažíme najít nejlevnější řešení – toto řešení nabízí společnost Google. Máme zaregistrovaný účet na G Suite for Education, ten zatím bohužel běží v demo módu, který prozatím umožňuje vytvoření pouze 10 uživatelských účtů. Od srpna čekáme na upgrade na plnou verzi, kterou nám ještě Google neodsouhlasil (dle zkušeností ostatních s jedná o časově „delší“ záležitost). Pokud se toto nepodaří do konce měsíce října, zkusíme službu zřídit na portálu Seznam.cz. Děkujeme za pochopení a doufáme, že e-mailové adresy kantorů a ostatních zaměstnanců budou co nejdříve rodičům k dispozici. D. Joska

Emma 01.10.2017 23:53
Měla bych dotaz, připomínku...pokud byla rodičům škola uzavrena, mely by být minimálně aktualizovane informace o škole na tomto webu? Moje dítě je zároveň vedeno v několika rocnicich, webové stranky nikdo nespravuje...jděte příkladem, než začnete kázat! Tak u nás má ZS v tomto případě za 5, jako vsechny deti ve škole za neplnění ...., ale máte vyhodu, vás nikdo nestrapnuje, neponizuje, nekara, ze jste opomenuli! ( timto se omlouvám učitelům - ucitelkam predevsim, kterych se to netýká, kteří jsou ti na pravém místě)

Odpověď: Dobrý den, dotazy a připomínky samozřejmě vždy rádi zodpovíme. Váš příspěvek je dosti nestandardní, i přesto Vám ve slušnosti odpovídám… Co se týče Vašich dotazů: 1) Škola nebyla rodičům nikdy uzavřena. I přes organizační změny se nic nemění na tom, že spolupráce s rodiči je pro nás klíčová a považujeme ji za základ úspěchu všech dětí ve škole. Pravidla pro vstup do budovy byla upravena na základě doporučení MŠMT a událostí v uplynulém školním roce, během kterého šestkrát nastala situace, kdy si rodiče „vyřizovali účty“ s cizím dítětem. Hlavními důvody zavedení pravidel bylo zajištění bezpečnosti, samostatnosti dětí a hygieny. Nic se nemění na tom, že se rodiče s učiteli a vedením školy setkávají na základě předchozí domluvy či komunikují telefonicky. Ve spolupráci s Úřadem práce Rychnov nad Kněžnou usilujeme o obsazení místa pomocného pracovníka, který by mimo jiné asistoval při vyzvedávání dětí z družiny (žádost o zřízení této pozice je schválena, bohužel se zatím stále nenašel vhodný kandidát). 2) Webové stránky se snažíme dlouhodobě využívat k prezentování naší školy. Není pravda, že web nikdo nespravuje. Najdete na něm aktuality o dění ve škole, přehled plánovaných akcí, fotografie z různých akcí, reportáže školní televize, informace dlouhodobého charakteru, potřebné dokumenty, přehled prezentace školy v médiích, informace spravované SRPŠ či jídelníček a možnost odhlašovat obědy on-line. Máte pravdu, že na webu nebyly aktualizovány úplně všechny třídy. Obsah stránek prezentujících jednotlivé třídy je zodpovědností každého třídního učitele, který má ke správě obsahu přístup. Rovněž víme, že na webových stránkách chybí rozvrhy. Z technických důvodů stále nahrány nejsou, v nejbližší době by však vše mělo být opraveno. Každý žák však samozřejmě rozvrh hodin obdržel od třídního učitele… 3) Ač se omlouváme za chybějící informace, ukazatelem kvality školy rozhodně není neaktualizovaný obsah dílčí části webu. Navíc se domníváme, že pro prezentaci školy nejen na internetu opravdu neděláme málo… 4) Pokud máte pocit, že k Vašemu dítěti někdo nemá vhodný přístup (Vámi zmíněné ztrapňování, ponižování, kárání), žádám Vás o osobní vysvětlení. V naší škole klademe důraz na přátelské klima a usilujeme o adekvátní vztah mezi žáky a učiteli. Ráda se s Vámi setkám osobně. Iva Přibylová

Mirek Malafa 20.09.2017 21:01
Vážení milí mladí přátelé, Vaše reportáž z V. sportovních her se nám moc líbila. Jeli jsme k Vám na zkušenou a vrátili jsme se s 10 medailemi. Vážíme si toho, že věnujete čas starší generaci, městu , ale i své škole . Přejeme Vám hodně elánu do dalších reportáží . ing. Miroslav Malafa - předseda klubu důchodců Havlovice

Odpověď: Vážený pane inženýre, gratulujeme Vašemu týmu k zisku 10 medailí a děkujeme za Vaše milá slova. Iva Přibylová

Jana P. 04.09.2017 22:00
Dobry den,chtela bych se zeptat, proc opet jsou nejake sport.hry senioru uskutecneny na teto skole ve vsedni den, kdy se maji deti ucit.Seniori to snad mohou mit o vikendech..Spouste rodicum se to nelibi!

Odpověď: Jedná se o 5. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje. Jsme jejich spoluorganizátorem, protože bez naší spoluúčasti by náš zřizovatel, město Borohrádek, nebyl schopný akci zajistit. Máte pravdu, že senioři mohou sportovat o víkendu, ale na přípravě her a na jejich realizaci se podílejí další organizace, desítky dobrovolníků z řad dospělých, desítky našich žáků, celý pedagogický sbor, oběd zajišťuje sportovcům naše jídelna. V dnešní době, kdy se dožíváme stále vyššího věku, považujeme podporu seniorů za velmi důležitou. A zkušenost z minulého ročníku? Naše žáky, kteří v době ředitelského volna strávili téměř celý den na sportovních stanovištích, senioři moc chválili za jejich přístup, ochotu pomoci i povzbuzování. Pro žáky bylo velkým zážitkem vidět nadšení a bojovnost i u starších sportovců. Sportovní výkony některých účastníků her dokonce dojaly i jinak otrlé deváťáky. Zastáváme názor, že žáci v naší škole by se neměli učit pouze vědomostem, ale učit se respektu k druhým, rozvíjení empatie a správných postojů a hodnot. To, že mladí vidí sportovat aktivní seniory, je právě jedním ze způsobů, jak k tomuto přispět. Samozřejmě jsme si vědomi, že pro rodiče mladších žáků může být ředitelské volno komplikací. Z tohoto důvodu bude v případě přihlášení minimálně patnácti žáků v provozu školní družina. Budete-li mít další dotazy, můžete se na mě samozřejmě obrátit. S pozdravem Iva Přibylová.

Gregorová L. 06.04.2017 13:32
Zápis prvňáčků byl pro moji dceru jeden velký zážitek,za který děkujeme hlavně paní učitelce Chlandové a jejím kolegyním. Velmi nás potěšil přátelský přístup a školní atmosféra. Úsměvy a hezkými slovy se nešetřilo,dárky pro děti byly dokonalé. Již teď se těšíme na září.

Odpověď: Jsme rádi, že se vám u nás líbilo. I my se těšíme na nové žáčky. Iva Přibylová

RNDr. Margita Hubeňáková 20.10.2016 08:39
Den otevřených dveří ve středu 9.10.2016 předčil všechna naše očekávání. Josef Čapek ve své knize Kulhavý poutník napsal: "O člověkově dětství se neostýchám se vyznati, že děti mám velice rád a ve velké vážnosti." Přesně v tomto duchu na mne i manžela působilo setkání s paní ředitelkou Ivou, jejím synem Michalem a ostatními kolegy z učitelského sboru školy. Na dětech bylo vidět jak se s nadšením pouštěli do různých úkolů - od zdobení perníčků, až po fyzikální experimenty. Za tím vším stojí nesmírná obětavost, láska k dětem, spousta hodin práce a hlavně je poznat, že učitelské povolání je pro kolegy ze školy TGM srdeční záležitost. Také knížka paní učitelky Lenky Hellerové "Jak andělé zachránili Vánoce" s ilustracemi žáků školy je úžasná. A tak bych mohla pokračovat dál, myslím, že můj tatínek, který byl ředitelem školy v letech 1953 - 1972 by byl nejen spokojený, ale přímo nadšený, protože on pro tuto školu také žil a dával žákům ze sebe to nejlepší, tak jako současná paní ředitelka Mgr. Iva Přibylová. Moc děkujeme. Manželé Hubeňákovi Hradec Králové.

Odpověď: Vážení Hubeňákovi, děkujeme za Vaše pochvalná slova. Iva Přibylová

Lenka Hellerová 10.11.2015 13:23
Co člověk - to názor! Jídla jsou chutná a vyvážená! Jídelníček na týden pestrý, vždy obohacený ovocem, zeleninou, zdravými potravinovými doplňky. A to vše za opravdu směšnou částku! Mnoho dětí hned po polévce s chutí vypije sklenici mléka, i přestože má na výběr další nápoje - ochucené i neochucené! Je smutné, že dnešní doba naučila děti nevážit si jídla! Ovoce poházené po celém Borohrádku svědčí o hodnotách, které jsou dětem vštěpovány z domova! A skutečně doma podáváme dětem jen kvalitní suroviny a vaříme jim 100% kvalitní stravu??? A nikdy nesní doma to, co se k sobě chuťově nehodí???

Novotná 19.10.2015 21:35
Dobrý den, Slyšela jsem o vaší školní jídelně a z toho co mi žáci vypráví jsem opravdu znechucena. Časem jsem si také do jídelny pro obědy chodila a po měsíci jsem radši přestala, protože kvalita jídla byla na stupnici od 1-10 tak na 3. Myslím si, že takto by vařit jídelna rozhodně neměla. Např.: Špagety a k tomu mít jako doplněk jahodové mlíčko. To se mi zdá opravdu přehnané. Tímto doufám, že se kvalita jídla ve ŠJ zlepší a že mi vnuk nebude ta odporná jídla líčit. Děkuji, Novotná P.

Odpověď: Děkujeme za Vaši připomínku, přidáváme komentář. Školní jídelna dodržuje dané předpisy (spotřební koš). Strávníci mají na výběr každý den - vodu, čaj nebo šťávu a neochucené mléko. V některých dnech mají ještě jako doplněk mléčný výrobek, který si mohou odnést s sebou. Máte-li ještě nějaký dotaz či připomínku, kontaktujte nás prosím osobně. Iva Přibylová, Dagmar Kučerová.

Hemelík Radek 30.04.2015 13:14
Dobrý den. Moc Vám všem gratuluju k zisku stříbrných medailí v kin - ballu. Jako sportovní trenér a občan Borohrádku mám velikou radost že se Vám daří nejenom ve školní výuce ale i v oblasti sportu a tak propagujete dobré jméno školy i Borohrádku po sportovní stránce. Přeju Vám mnoho dalších sportovních úspěchů.

Odpověď: Moc děkujeme za gratulaci! Iva Přibylová

Vasileva 15.02.2015 15:51
Dear colleagues, I am a kindergarten teacher in Vratsa, Bulgaria. We are students aged 5-7 years. We have participated in five Comenius project and have a good experience. Now we develop a new project on Erasmus + for cooperation for innovation and exchange of good practices (KD 2). We would like to work together and invite you to join in this project. Best wishes, Veselka Vasileva

Odpověď: Dear Bulgarian colleagues, thank you very much for your message. We will remember our Comenius partners from Vratsa forever (2009 - 2011). But we have not got pupils aged 5 - 7, we are sorry. And - we coordinate another Erasmus+ project for older pupils.You can contact our kindergarten (Svetla Dikova from Vratsa was there in 2011), they are interested in eTwinning projects. Their address is msborohradek@tiscali.cz. Good luck with your project:-) Iva Přibylová

Učitelka v důchodu z Rychnova 08.10.2014 16:17
Teprve nyní po odchodu do důchodu mám čas si sednout k televizi nebo počítači. Jako učitelku mě samozřejmě nejvíce zajímají zprávy ze škol, především z našeho regionu. A protože těch zpráv nacházím nejvíce právě z Vaší školy, chci Vám za Vaši aktivitu, nápady, úspěchy blahopřát. Již na konci minulého školního roku jsem se prostřednictvím televizních Zpráviček dozvěděla o návštěvě Vašich žáků v Katalánsku, na začátku října o skvěle organizovaném Pochodu po ekofarmách, s radostí jsem se dočetla o mimořádném příspěvku ve výši téměř půl milionu z Europského sociálního fondu na projekt Dotykem ke vzdělání a pozítří na Vás budu myslet při předávání ocenění za inovativní projekt Flat Stanley... Jste skvělí, držím Vám palce!

Odpověď: Děkujeme za milá slova. Pochvala nás těší a povzbuzuje k další práci. Iva Přibylová

Stálí posluchači Zpráviček 25.04.2014 18:39
Ve včerejších Zprávičkách nám téměř vyrazila dech žákyně vaší školy Míša Zahájská svým sebevědomým,suverenním vystoupením. Na jejím výkonu byla patrná cílevědomá, poctivá, již několikaletá práce kroužku školní televize. Ona i vedoucí zájmového útvaru si zaslouží naši pochvalu a blahopřání.

ANDREA 10.03.2014 10:20
VELKÝ DÍK PANÍ UČITELCE JINDŘIŠCE ŘEZNÍČKOVÉ ZA HEZKÝ PŘÍSTUP K PRVNÁČKUM, ZA TRPĚLIVOST VZHLEDEM K POČTU ŽÁČKU. JE MOC HODNÁ JEŠTĚ JEDNOU VELKÝ DÍK...!

Nixa :D 28.06.2013 21:16
DObrý den chtěla bych se zeptat jsetli tady jsou fotky tříd jak jsme se fotili a dostali fotku..?? Děkuji předem za odpověď :D

Odpověď: Tyto fotografie spolu s dalšími byly doplněny. Iva Přibylová

M. K. 29.03.2013 22:00
Dvojnásobné vítězství v anketě o nejlepší školu a nejlepšího učitele není určitě dílem náhody. Generální oprava školy, bohatá mezinárodní činnost,nápadité propagační materiály, videopomůcky, skvělá práce kroužku školní televize, kulturní pořady v rámci školy i pro veřejnost... Která škola se může pochlubit tak pestrou, bohatou, prospěšnou činností? Zřejmě takových škol nebude v našem kraji mnoho. Nyní Vás však, vážená paní ředitelko a vážení páni učitelé, čeká ještě složitější úkol. Neusnout na vavřínech, přicházet s novými návrhy, náměty a vysoko nastavenou laťku co nejdéle udržet a nadále příkladně plnit své výchovně vzdělávací poslaní. K mimořádnému úspěchu Vám upřímně blahopřejeme !

Odpověď: Děkujeme za hezká slova i blahopřání. Iva Přibylová

Olda a Vlaďka ze Skřivan 19.03.2013 20:01
Dnes jsme si déle než hodinu prohlíželi webové stránky Vaší školní televize. Moc se nám líbily a můžeme jen závidět žákům Vaší školy, že mají mložnost se věnovat tak skvělé zájmové činnosti.Držíme Vám palce, abyste uspěli v soutěži o nejlepší školu, nejlepšího učitele i v mezinárodní anketě.( Video o Borohrádku je vynikající!)

Odpověď: Děkujeme za pochvalu a podporu! Iva Přibylová

baruska 05.03.2013 21:14
Dobrý den . moc se mi v této škole líbilo . A moc ráda chodím na Vánoční Akademii . měj se

M. K. 05.02.2013 14:12
Vážená paní ředitelko, nevím, jestli Vám neuniklo, že PdF UHK vypsala soutěž o nejlepší školu a nejlepšího učitele. Protože jsem přesvědčena, že výsledky školy v posledním období jsou natolik skvělé,že byste mohli v této soutěži uspět,prosím Vás, abyste se do této soutěže přihlásili.

Odpověď: Děkujeme za upozornění. O soutěži již víme a určitě se přihlásíme. Iva Přibylová

Vděční rodiče 21.01.2013 19:52
Mám v ruce brožurku, kterou dostávali budoucí prvňáčci při zápisu do Vaší školy. Nechce se mi věřit, že je dílem Vašich učitelů, protože je po všech stránkách na profesionální úrovni, žádná tiskárna by se za podobný produkt nemusela stydět. Umím si velmi dobře představit, kolik si vyžádalo času její zpracování.Hluboce oceňuji iniciativu, nápaditost učitelského sboru, hluboce oceňuji práci učitelů v době mimo vyučování. Brožurka je jedním z jasných důkazů, že v borohrádecké škole jsou pedagogové ochotni dát svým svěřencům více než je jejich povinnost. Bez ohledu na čas, pohodlí, odměnu. Přeji Vám mnoho dalších úspěchů!

Odpověď: Vážení rodiče, děkujeme za milá slova, velice nás těší. Iva Přibylová.

martin křivánek 07.11.2012 17:30
je to prostě nádhera

alex Medved 23.10.2012 18:15
skvělí :)

AB 22.10.2012 19:31
Chtěla bych vás vás pochválit za noví vzhled moc moc se mi líbí

Tereza Frumarová [borderka.eu/]18.10.2012 23:17
Dobrý den, tak v první řadě musím pochválit nový web :-) skvělá práce :-) Moc mě mrzí, že kvůli škole znovu nestihnu den otevřených dveří :-( A jako absolventka školy si dovolím vložit menší nabídku DOUČOVÁNÍ CHEMIE: Pokud nezvládáte chemii a potřebujete si zlepšit prospěch ve škole, či se chystáte na přijímačky a potřebujete pomoci, není problém :-) Nabízím doučování základoškolské i středoškolské chemie v plném rozsahu. Kdo jsem? V roce 2012 jsem úspěšně absolvovala SPŠ Chemickou v Pardubicích a momentálně studuji na Univerzitě v Pardubicích: Chemicko-technologické fakultě. Kontakt: st40905@student.upce.cz

Irena K. [www.zskom.cz]17.10.2012 13:33
Milá paní ředitelko, stráky školy se mi moc líbí. Budou inspirací pro další školy. Gratuluji!!! Irena Kupková, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

jalumiza 15.10.2012 19:26
Musím pochválit nový vzhled stránek a aktualizaci informací :-).

XY 15.10.2012 10:28
Pěkné a veselé :)