Informace vedoucí školní jídelny

Informace pro strávníky a jejich zákonné zástupce

Jednotlivá vyúčtování předávaná v listinné podobě jsou pouze informativní. Veškeré bližší údaje jsou na webových stránkách školy v sekci Školní jídelna/Jídelní lístek po zadání přihlašovacích údajů, a to po finančním uzavření měsíce.

Dagmar Kučerová, vedoucí školní jídelny

Mgr. Iva Přibylová | 30.11.2017 v 12:59