Informace pro žáky 9. ročníku

Pro deváťáky

Milí deváťáci,

předpokládali jsme, že se od 1. 2. 2021 budeme potkávat při prezenční výuce. Distanční výuka ale pokračuje, proto máte navýšený počet hodin distanční výuky (viz předchozí aktualita na webových stránkách školy).

V pondělí 1. 2. 2021 v době od 8:30 do 9:30 a poté od 12.00 do 15:30 můžete přijít do školy. Vaše třídní učitelky vám předají (pouze ve dveřích) výpis, přihlášku ke studiu a zápisový lístek. Pokud někomu termín nevyhovuje, kontaktujte mě a domluvíme se individuálně.

Informace k přihláškám ke studiu najdete zde.

Deváťáci,

vyučující se vám snaží maximálně pomoci s přípravou na přijímací zkoušky. Je ale hlavně na vás, jak zodpovědně k této práci a samostudiu přistupujete. 

Držíme vám palce:-)

Iva Přibylová

Mgr. Iva Přibylová | 28.01.2021 v 18:45