Informace k testování v termínech 22. 11. a 29. 11. 2021

Informace pro školy a školská zařízení

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že ve školách na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19.

Obecné informace k samotnému testování:
• Screeningové testování bude probíhat na všech školách po celé ČR.

• Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021.

• Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září, s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen). Nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény
v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

• Testovat se bude antigenními testy, které budou distribuovány školám.

• Testování není bariérové. Pokud žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (očkování, test, prodělanou nemoc covid, více níže), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech).

Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti, jejíž charakter to neumožňuje).

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Mgr. Iva Přibylová | 16.11.2021 v 19:00