Informace k opatřením v souvislosti s nákazou covid-19

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci naší školy si přejí, aby se žáci u nás vzdělávali v bezpečném a příjemném prostředí.

Touto cestou bychom vás chtěli informovat o základních závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/2021 v souvislosti s nákazou covid-19.

 • Je nutné dodržovat platná opatření MZd a MŠMT.
 • Prosíme, abyste do školy posílali pouze zdravé děti, nemocný žák nemůže být do školy vpuštěn.
 • Pokud se u žáka objeví zdravotní obtíže během vyučování, bude oddělen do tzv. karanténní místnosti. Vás budeme v tomto případě kontaktovat, abyste si své dítě neprodleně vyzvedli. Vaší povinností je poté informovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Prosíme, nezapomínejte nahlásit každou změnu kontaktních údajů. Uložte si, prosím, školní kontakty do svých telefonů.
 • U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako je rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je žákovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.
 • Prosíme vás, aby vaše dítě mělo vždy u sebe jednu "pohotovostní" roušku.
 • Ve škole bude prováděn zvýšený úklid a dezinfekce.
 • Pedagogičtí pracovníci zajistí častější větrání učeben, šaten i tělocvičny.
 • Všichni budou dbát na hygienu rukou. Dezinfekce je umístěna za hlavními vstupními dveřmi, ve všech učebnách a všech sociálních zařízeních.
 • Tělesná výchova bude za příznivého počasí probíhat přednostně venku.
 • Je nutné minimalizovat kontakty mezi žáky různých ročníků. Žáci se proto budou vzdělávat v kmenových třídách (nestěhují se za učiteli). Výjimkou je informatika, práce na počítačích, praktické činnosti a tělesná výchova.
 • Prosíme vás, abyste do budovy naší školy vstupovali pouze za účelem úředního jednání. V prostorách školy používejte, prosím, roušky.

Vážení rodiče,

vážíme si vaší spolupráce a věříme, že právě společnými silami vše úspěšně a ve zdraví zvládneme.

Mgr. Iva Přibylová | 27.08.2020 v 19:00