Informace k návratu žáků 1. stupně dne 25. 5. 2020 do školy

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

zájem o prezenční výuku od 25. 5. 2020 projevilo 70% z Vás. Vzdělávací aktivity budou probíhat v osmi skupinách.

Uvádíme potřebné informace k návratu Vašich dětí do školy.

Harmonogram vstupu do budovy

1. třída v 7:50

2. třída v 7:55

3. třída, 1. skupina v 8:00

3. třída, 2. skupina v 8:05

4. třída, 1. skupina v 8:10

4. třída, 2. skupina v 8:15

5.A v 8:00

5.B v 8:05

Informace o rozdělení žáků 3. a 4. třídy Vám předají třídní učitelé.

Konec výuky

1. třída v 11:00

2. třída v 11:20

3. třída (obě skupiny) v 11:40

4. třída (obě skupiny) v 11:45

5.A v 11:40, úterý a čtvrtek v 12:20

5.B v 11:45, úterý a čtvrtek v 12:20

Oběd ve školní jídelně

1. třída v 11:00

2. třída v 11:20

3. třída (obě skupiny) v 11:40

4. třída (obě skupiny v 12:00

5.A v 12:20

5.B v 12:20

  • Ke stravování žáků 3. – 5. ročníku využijeme také cvičnou kuchyňku sousedící se školní jídelnou. 
  • Upozorňujeme, že jídlo není možné z hygienických důvodů dávat do jídlonosičů. Žák má nárok na oběd první den své nemoci. V tomto případě bude oběd vydán v obalech na jedno použití. (Poskytne je školní jídelna.)

Odpolední program

Odpolední dozor přebírá žáky v době oběda, eventuálně vykrývá i dobu mezi koncem vyučování a dobou oběda. Odpolední aktivity musí probíhat ve stejné místnosti jako dopolední program, je možný i pobyt venku, a to ale pouze v areálu školy.

Čestné prohlášení

Dovoluji si připomenout, že při prvním vstupu do školy je nutné předat aktuální čestné prohlášení


V případě jakýchkoli dotazů se na mě můžete obrátit.

Mgr. Iva Přibylová

Mgr. Iva Přibylová | 19.05.2020 v 14:07