Historie

Školní komplex se skládá z budovy z roku 1939 a přístavby. Architektem původní budovy byl královéhradecký architekt Liska. Stavbu prováděl stavitel Josef Kňourek z Holic. Škola byla otevřena 1. března 1939.

V době druhé světové války byla budova zabrána okupanty. Po osvobození se u příležitosti dokončení oprav budovy školy dne 25.listopadu 1945 konala slavnost, při které škola obdržela čestné uznání Ministerstva školství.

V letech 1948 - 1949 bylo upraveno prostranství před školou, oploceno školní hřiště a byla dokončena úprava hřiště a školní zahrady.

Dne 12. září 1948 byl slavnostně odhalen památník T.G. Masaryka, dílo akademického sochaře Josefa Bílka z Hořic. Škola požádala o čestný název "Střední škola T.G. Masaryka". V následných letech byl pomník odstraněn. Dne 7. března 1990 byl rozhodnutím ministerstva školství škole navrácen čestný název "Základní škola T.G. Masaryka v Borohrádku" a památník obnoven.

Ve školním roce 1983 - 1984 byla provedena rekonstrukce školních dílen, opravena střecha.

V 80. letech měla škola více než 400 žáků, některé třídy byly vyváženy do škol ve Žďáru nad Orlicí a na Šachov.

V roce 1988 zpracoval Stavoprojekt v Hradci Králové projektovou dokumentaci přístavby školy. Stavba byla zahájena v roce 1989 a předána do užívání v září 1991.

V letech 2004 - 2005 bylo vybudováno školní hřiště s novým povrchem, které je využíváno k tělesné výchově, cvičení Asociace sportu pro všechny a jako veřejné městské sportoviště v odpoledních hodinách a o víkendech.

V roce 2006 byla provedena plynofikace školy.

V roce 2010 byla provedena rekonstrukce budovy – škola má nové vstupní dveře, bezbariérový přístup, nová okna a zateplenou novou fasádu. Proběhla i celková rekonstrukce sociálního zařízení.