eTwinning

Díky programu eTwinning můžeme v rámci výuky angličtiny i dalších předmětů pracovat na různých projektech spolu se žáky z různých evropských i několika neevropských zemí .

V hodinách angličtiny spolupracujeme s partnerskými školami ze zahraničí např. formou posílání dopisů, e-mailů, videokonferencí či sdílení videí, prezentací a dalších materiálů. Naše aktivity přibližuje následující video vytvořené pro akci s názvem My eTwinning movie.

 Níže jsou také popsány některé naše projekty.

 

 

New Life for Cardboard

Ve školním roce 2021/2022 spolupracovali osmáci a deváťáci v rámci projektu eTwinning New Life for Cardboard (Nový život pro kartón) s vrstevníky z Bulharska, Itálie, Moldavska a Turecka.

Po úvodním seznámení prostřednictvím videovýzev se žáci pracující v týmech věnovali vyvíjení vlastních deskových a jiných her s využitím kartónu. Své hry představovali zahraničním týmům – ať už při videokonferencích nebo v samostatných videích. Žáci z různých zemí si vzájemně poskytovali zpětnou vazbu a motivovali se k dalšímu vylepšování prototypů.

V závěrečné fázi projektu bylo úkolem týmů zpracovat reklamu na vytvořenou hru. Žáci naší školy tvořili reklamy ve formě videa. V přípravné fázi se zabývali tím, jaké přesvědčovací techniky reklama využívá, a následně tyto formy využili při samotné tvorbě. Vzniklo mnoho povedených reklam!

Nedílnou součástí projektu byla komunikace se zahraničními žáky. Využívali jsme online nástěnky, na které žáci nahrávali svá videa a reagovali prostřednictvím videí či komentářů. Za nejpřínosnější však považujeme videokonference, při kterých si žáci navzájem prezentovali nejen vytvořené hry, ale také porovnávali život v jednotlivých zemích, trávení volného času či například běžný školní den. Při některých videokonferencích žáci také chodili po škole a ukazovali zahraničním partnerům, jak to u nich vypadá.

Tento mezinárodní projekt eTwinning přinesl žákům možnost používat angličtinu v praxi, komunikovat se zahraničními vrstevníky, vyzkoušet si proces vývoje produktu od přípravné fáze až po reklamu, žáci se učili uplatňovat kreativitu, spolupracovat v týmu, řešit problémy. Rovněž bylo cílem vést žáky k uvědomění si možnosti nekupovat vždy nové věci, ale využít odpadový nebo nepotřebný materiál a vlastní kreativitu k tzv. upcyklaci.

Fotografie – tvorba her

Fotografie – videokonference s italskými žáky

Fotografie – květnové a červnové videohovory s partnerskými školami

Veřejná část virtuální třídy TwinSpace


Wonders in Europe: Postcards exchange

Po ukončení distanční výuky jsme se na jaře 2021 zapojili do projektu eTwinning, v rámci kterého jsme si vyměňovali pohledy s partnerskými školami ze španělského ostrova Ibiza, z Istanbulu, Berlína a polského města Radłów.

Na projektu pracovali osmáci, kteří nejprve ve skupinkách při hodině informatiky vytvořili vlastní návrhy pohledů reprezentujících Českou republiku. Od města Borohrádek jsme také obdrželi pohledy s fotografiemi našeho města – děkujeme. V hodinách angličtiny jsme si procvičili slovní zásobu a konverzační obraty potřebné pro písemnou korespondenci. Žáci následně psali texty o sobě, naší zemi, Borohrádku, škole, známých osobnostech nebo například uváděli příklady českých slov a frází. Obdrželi jsme rovněž mnoho pohledů z partnerských škol – jednak jsme procvičili angličtinu, jednak jsme viděli fotografie zajímavách míst a dozveděli jsme se mnoho nového o životě v zemích partnerských škol. 

Fotografie 

 

HeartHeroes - Hrdinové s dobrým srdcem

Pomáhají a dělají druhým radost, chrání naši planetu a zdokonalují sami sebe. To jsou HeartHeroes – Hrdinové s dobrým srdcem, se kterými jste se od školního roku 2018/2019 mohli setkávat nejen na naší škole. 

HeartHeroes je název mezinárodního projektu eTwinning, jehož autorem a koordinátorem byla naše škola, a v rámci kterého jsme spolupracovali se žáky a učiteli z osmi dalších zemí. 

Projektem žáky provázel HeartHero, který ostatní přizval do svého týmu hrdinů. Každý nový hrdina obdržel vlastní deník, do kterého si ve spolupráci se zapojenými učiteli zaznamenával své činy. 

V rámci projektu jsme např. pomohli rychnovskému Centru Orion, uspořádali jsme charitativní běh pro Adama, zorganizovali jsme celorepublikový řetězec dobrých skutků, pomáhali v geriatrickém centru a snažili jsme se šířit po celé republice laskavost.

Věříme, že díky tomuto projektu bude hrdinů s dobrým srdcem nejen na naší škole přibývat.

Projekt byl oceněn Národním certifikátem kvality eTwinning, Evropským certifikátem kvality eTwinning, Národní cenou eTwinning a Cenou Domu zahraniční spolupráce.

Více najdete na níže uvedených odkazech:

 

Facebook projektu HeartHeroes

Instagram projektu HeartHeroes

Webové stránky našeho projektu HeartHeroes

Veřejná část virtuální třídy TwinSpace

 

1 Smile Makes 2 Smiles

ZŠ TGM Borohrádek je autorem a koordinátorem projektu eTwinning 1 Smile Makes 2 Smiles (1 úsměv dělá 2 úsměvy), na němž ve školním roce 2016/2017 pracovalo 12 škol z 11 evropských zemí.

Cílem bylo vést žáky k šíření dobré nálady, sdílení radostných okamžiků, uvědomění si významu pozitivního přístupu k životu, přátelství a radování se z maličkostí. Také bylo cílem dát žákům možnost spolupracovat se zahraničními vrstevníky, rozvíjet kompetence, využívat angličtinu v praxi a přispívat k porozumění mezi národy.

Žáci tvořili úvodní seznamovací videa, loga projektu, volili logo reprezentující projekt, navrhovali trička s veselými motivy, tvořili plakáty Všichni se smějeme stejným jazykem, kartičky s pozitivními vzkazy, komunikovali pomocí on-line nástrojů, vedli si veselé deníky, vytvářeli děkovné papírové odznaky a medaile, kterými obdarovali své blízké, snažili se potěšit druhé, k vlastním fotografiím přidávali pozitivní citáty a žáci z různých zemí společně vytvořili videoklip Happy a video Happiness around Europe. Rovněž probíhaly další aktivity jako celoškolní projektový den na ZŠ TGM Borohrádeknávštěva seniorek či Mystery Skype s partnerskou školou z Itálie.

Těší nás, že aktivity přispívaly k šíření dobré nálady, rozvíjení vztahů nejen v rámci třídních kolektivů a veselá výzdoba školy přispěla k přátelské atmosféře. Radost jsme měli z toho, že žáci například začali vytvářet kartičky s veselými vzkazy ve svém volném čase a rozdávali je ostatním. Velmi cenné je to, že žáci zažili, jaké to je, potěšit druhé. Věříme, že tyto zkušenosti budou motivovat k dalším podobným činům. Také nás velmi těší úspěšný projektový den. Mimo jiné aktivity považujeme za stěžejní zapojení celé školy do natáčení videoklipu Happy na jeden záběr. Celá akce vyžadovala mimořádnou týmovou spolupráci, která se nám podařila na výbornou. Ve škole při natáčení panovala krásná pozitivní atmosféra, která spolu s vydařeným výsledkem přispěla ke společné radosti a pocitu sounáležitosti mezi žáky, učiteli a dalšími pracovníky školy. Věříme, že žáci budou pokračovat v šíření dobré nálady i dlouho po konci projektu.

 

Některé práce žáků si můžete prohlédnout na níže uvedených odkazech.

 

Video shrnující hlavní projektové aktivity

Společný videoklip Happy, ve kterém vystupují žáci ze zapojených škol

Společný videoklip Happiness around Europe

Deník projektu ve veřejné části virtuální třídy TwinSpace 

 

Interaktivní evropská stezka

Interaktivní evropská stezka – tak zní název projektu eTwinning, do kterého se zapojily školy z 31 evropských zemí a jehož autorem i koordinátorem je ZŠ TGM Borohrádek.

Úkolem žáků bylo vytvořit plakát a video v angličtině představující jejich vlast. Každý plakát byl pak propojen s odpovídajícím videem pomocí QR kódů a také prostřednictvím aplikace pro tzv. rozšířenou realitu s názvem Aurasma. Školy nyní mají přístup ke všem plakátům a po vytisknutí je mohou vystavit v prostorách školy. Při použití mobilního telefonu nebo tabletu mohou návštěvníci po naskenování QR kódu či celého plakátu sledovat videa na displeji svého zařízení.

První interaktivní evropská stezka vznikla v ZŠ TGM Borohrádek před projektovým setkáním studentů z pěti zemí v rámci projektu Erasmus+ s názvem Challenge. Při setkání studenti soutěžící v mezinárodních týmech hledali ve videích odpovědi na zadané otázky a rébusy.

Projekt je hodnocen zapojenými školami velmi pozitivně. Vytvořená videa jsou rozmanitá, originální a netradiční formou přibližují známé i překvapivé informace o evropských státech, kulturách, zvycích či stereotypech. Věříme, že díky tomuto projektu se budou moci žáci i širší veřejnost zábavnou formou seznamovat se životem v jiných zemích.

Zapojení žáci ZŠ TGM Borohrádek pojali tvorbu videa zodpovědně. Místo užívání volného dne například skupina žáků strávila Velký pátek ve škole natáčením výstupů na kameru. Při sbírání informací a tvorbě scénáře se žáci dozvěděli více o naší zemi a uvědomili si, že můžeme být na svou vlast právem pyšní.

 

Video o České republice

YouTube kanál se všemi videi 

Fotografie - Interaktivní evropská stezka při projektovém setkání Erasmus+

 

Time Capsule 2014 - 2114

Naše škola byla ve školním roce 2014/2015 zapojena do projektu eTwinning s názvem Time Capsule 2014 - 2114. Stejně jako dalších čtrnáct škol z různých míst Evropy jsme připravovali rozmanité materiály, které byly uloženy do truhly. Ta byla na jaře 2015 ukryta v blízkosti školy. Otevřena by měla být za 100 let.

Součástí projektu byla celá řada aktivit. Žáci páté až deváté třídy například v hodinách angličtiny psali dopisy pro budoucí generace. Někteří popisovali současnost, jiní vyjadřovali své názory na budoucí svět, vymýšleli auta, roboty či školu budoucnosti nebo se zamýšleli nad chybami, kterých se lidé dopouštějí. Vybrané dopisy byly odeslány polské partnerské škole, která z dopisů všech zapojených škol vytvořila knihu se vzkazy pro příští generace. Ta byla jedním z dokumentů uložených do truhly v blízkosti každé školy.

Žáci rovněž se zahraničními vrstevníky anglicky diskutovali o různých tématech pomocí on-line nástroje, který umožňoval sdílet názory na zadaná témata, komentovat příspěvky ostatních či volit nejlepší příspěvky. Dále například vymýšleli příběhy, jejichž hlavním hrdinou je maskot našeho projektu Mr Mole. Z příběhů vznikla malá knížka Mr Mole in the Czech Republic, prostřednictvím které je netradiční formou představen náš stát.

Projekt však nebyl zařazen pouze do hodin angličtiny. V hodinách výtvarné výchovy a práce na počítači vytvářeli čtvrťáci, páťáci a osmáci vánoční přání pro partnerské školy, třeťáci v hodinách výtvarné výchovy malovali obrázky zachycující současnost i vize budoucnosti, páťáci při práci na počítači vytvářeli návrh obálky pro mezinárodní knihu s dopisy, pomocí on-line nástroje vybarvovali maskota projektu a při pracovních činnostech zpracovali materiály o současnosti jako například brožuru představující dnešní železniční dopravu.

Žáci osmých tříd při češtině vytvářeli sborník rozmanitých slohových prací, textů o dnešní době a fotografií.  V matematice šesťáci sbírali data o současném životě a následně je zpracovávali, práce na projektech zaměřených na budoucnost i přítomnost byla zařazena i do výuky německého jazyka.

V rámci projektu se žáci také například zapojili do mezinárodní fotosoutěže.

Dne 6. března 2015 rovněž proběhl projektový den Time Capsule, do kterého se zapojila celá škola. Při něm každá třída zpracovala vlastní materiály pro budoucí generace, které budou uloženy do naší truhly.

Vedle zdokonalování angličtiny a zařazení zajímavých aktivit do jednotlivých předmětů bylo velkým přínosem projektu samotné téma, které nutilo k zamyšlení nad současným životním stylem a uvědomění si významu našeho jednání ve vztahu k budoucnosti.

Projekt byl oceněn národním i evropským certifikátem kvality a stal se druhým nejlepším projektem v celé Evropě v kategorii 12 - 15 let.


Webové stránky o projektu - fotografie, TV reportáže, vytvořené materiály uložené do truhly, média

 

 

Flat Stanley around Europe

Flat Stanley – „Plochý Standa“ – je název postavy ze stejnojmenné knihy, jejímž autorem je Jeff Brown. Kniha popisuje příběh chlapce, na kterého spadla velká polička. To způsobilo, že Stanley je plochý.

Chlapec postupně poznává, že tato změna přináší různé výhody. Jednou z nich je i skutečnost, že může cestovat po světě v obálce. Tohoto motivu využíval náš eTwinningový projekt Flat Stanley around Europe, do kterého byly zapojeny školy z Řecka, Španělska, Francie, Slovinska, Rumunska, Norska, Itálie a Portugalska.

Žáci páté třídy se po seznámení s příběhem věnovali v hodinách výtvarné výchovy vytváření vlastních papírových postav. S těmi pak natočili videopozdrav v angličtině pro žáky z partnerských škol. Jedna z postaviček pak byla vybrána a spolu s cestovním deníkem, dopisem a materiály o Borohrádku a našem kraji se vydala na první výlet do Řecka. V průběhu celého školního roku 2013/2014 následovaly cesty do všech partnerských škol.

Páťáci z naší školy naopak hostí postavičky ze zahraničí, prostřednictvím kterých vrstevníkům z evropských škol pomocí fotografií, vyplňování cestovního deníku či on-line komunikování představují naši zemi. Děti z Borohrádku se již „staraly“ o návštěvy ze Španělska, Rumunska a Slovinska. Skupinky žáků i jednotlivci našim „hostům“ ukazovali školu, vydali se společně na procházky po městě, navštívili místní hasiče, svezli se na koni nebo např. v Praze sledovali prvoligové fotbalové utkání.

Součástí projektu byla práce na různých úkolech, při kterých se žáci učili pracovat s moderními technologiemi a zábavnou formou zdokonalovali angličtinu. V rámci výuky práce na počítači a angličtiny se tak například páťáci učili kopírovat fotografie pořízené mobilním telefonem do počítače, upravovat je a použít při tvorbě videí, která pomocí fotografií s papírovými postavičkami a anglických popisků představovala naši školu. Rovněž se naučili odebírat z obrázků pozadí, díky čemuž se mohly postavičky ze zahraničí vydat i na virtuální výlety po celé České republice. Dále například vytvářeli pro své zahraniční kamarády vánoční přání či prezentace o Vánocích v naší zemi. Žáci se také přesvědčili o významu znalosti angličtiny při videokonferencích a chatech s dětmi z Portugalska a Itálie.

Projekt získal Quality Label, European Quality Label a 1. národní cenu.

 

Webové stránky o projektu Flat Stanley

 

Crossing Borders Via Videos

Naše škola organizovala mezinárodní eTwinningový projekt Crossing borders via videos, v rámci kterého tvořily týmy z jedenácti zemí Evropy videa na zadaná témata. Součástí projektu bylyi filmové festivaly konané na všech školách. Při festivalech v účastnických zemích také probíhalo hlasování, ze kterého vzešel celkový vítěz. ZŠ TGM Borohrádek reprezentovaná členy redakčního týmu Školní televize se může pochlubit druhým místem v kole věnovanému představení naší země a prvním místem za zpracování tématu den na naší škole. Projekt byl v září 2012 oceněn Národním podpůrným střediskem pro eTwinning Certifikátem kvality a v květnu 2013 obdržel 2. národní cenu, ke které patří 40 000 Kč.

 

Webové stránky Crossing Borders Via Videos

 

Young Europeans Speak – YES 2.0

Do projektu Young Europeans Speak – Mladí Evropané hovoří – bylo ve školním roce 2013/2014 zapojeno 29 partnerských škol. V rámci projektu žáci z různých zemí prezentovali prostřednictvím videa či audio nahrávek své názory na různá témata.

Nahrávky byly sdíleny v tzv. virtuální třídě, kde žáci poslouchali myšlenky svých vrstevníků z různých zemí, reagovali na ně, zodpovídali otázky či hodnotili jednotlivé příspěvky.

Hlavním cílem projektu bylo zábavnou formou rozvíjet vyjadřovací schopnosti žáků v angličtině, procvičovat poslech, formulovat vlastní postoje a také poznávat život teenagerů v celé Evropě.

 

Easter Picture

Čtvrťáci se v dubnu 2014 v rámci angličtiny, výtvarné výchovy a pracovních činností zapojili do projektu eTwinning s názvem Nejkrásnější velikonoční obrázek. Děti z různých evropských škol malovaly motivy představující Velikonoce v dané zemi a přidaly anglické popisy. Čtvrťáci z naší školy pojali práci velmi zodpovědně a vybrat tři nejzajímavější soutěžní obrázky pro nás nebylo snadné. Díky projektu jsme si mohli prohlédnout rozmanité velikonoční tradice pohledem školáků z různých koutů Evropy a zapojit se do hlasování o nejpovedenější obrázky.

 

Let’s Exchange Postcards to Celebrate European Day of Languages

Dne 26. září je každoročně slaven Evropský den jazyků, jehož cílem je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy. Naše škola se v rámci této akce zapojila do mezinárodního projektu eTwinning s názvem Let’s Exchange Postcards to Celebrate European Day of Languages.

Žáci druhého stupně tak v hodinách angličtiny ve skupinkách vytvořili plakáty představující Českou republiku a náš jazyk. Plakáty poté žáci odeslali do evropských partnerských škol.

Do naší školy naopak přišlo přes čtyřicet pohledů a plakátů ze čtyřiadvaceti zemí. Mohli jsme si tak prohlédnout fotografie, přečíst dopisy a ukázky různých jazyků. Došlé materiály je možné prohlédnout na nástěnce v prostorách školy.

V rámci Evropského dne jazyků se také deváťáci účastnili videokonference s vrstevníky ze škol zapojených do dalšího projektu eTwinning Young Europeans Speak.   

 

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

Winter time

V rámci projektu Winter Time spolupracovali ve školním roce 2012/2013 žáci čtvrté třídy s vrstevníky z polské školy Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II, Wodzisław Śląski.

Děti v hodinách angličtiny a výtvarné výchovy pracovaly na rozmanitých úkolech.  Vzájemně si posílaly dopisy psané anglicky, vánoční přání, krátký videopozdrav, obrázky se zimní tematikou či karnevalové masky.

 

 

Další aktivity

V září 2012 byla navázána spolupráce se školami Trinitascollege Heerhugowaard z Nizozemska a Collège Maurice Barres Charmes z Francie. V rámci této spolupráce komunikují žáci sedmého a osmého ročníku v hodinách anglického jazyka prostřednictvím dopisů, e-mailů či videí s vrstevníky z partnerských škol. Zároveň jsou připravovány i další formy spolupráce.

 

Ocenění

V roce 2012 bylo zaregistrováno 594 eTwinningových projektů vytvořených ve 208 školách. Z nich bylo 61 oceněno tzv. Quality Label (včetně naší školy), z toho 8 projektů získalo národní cenu. Mezi základními školami se projekt Crossing Borders Via Videos umístil na druhém místě a získal tak 2. národní cenu. Certifikát, ke kterému patří 40 000 Kč na další mezinárodní spolupráci, převzal Michal Přibyl na národní konferenci v Olomouci konané v květnu 2013. 

V roce 2014 získal projekt Flat Stanley around Europe Quality Label, European Quality Label a 1. národní cenu spolu s odměnou 45 000 Kč.

Dne 19. 9. 2015 získal projekt Flat Stanley prestižní Evropskou jazykovou cenu Label společně s finanční odměnou pro školu ve výši 200 000 Kč.

Projekt Time Capsule 2014 - 2114 získal Quality Label a European Quality Label a rovněž se stal druhým nejlepším projektem v Evropě v kategorii 12 - 15 let.

Práce naší školy byla v dubnu 2018 oceněna certifikátem eTwinningová škola pro období 2018 - 2019. Jsme jednou ze 17 českých škol, které toto ocenění získaly. 

Projekt HeartHeroes získal v roce 2019 Národní certifikát kvality, Evropský certifikát kvality, Národní cenu eTwinning a Cenu Domu zahraniční spolupráce.