Erasmus+

Akreditace Erasmus+

K naší škole již více než dvacet let patří spolupráce se zahraničními školami. Velmi nás těší, že se od školního roku 2023/2024 můžeme vedle eTwinningových online projektů znovu věnovat projektům Erasmus+. V říjnu roku 2022 jsme totiž podali žádost o akreditaci Erasmus+. Jedná se o dokument obsahující podrobný plán rozvoje školy prostřednictvím mezinárodní spolupráce. Týká se nejen výměnných pobytů pro žáky, ale také například vzdělávání učitelů v jazykových a metodických kurzech. Máme velikou radost z toho, že naše žádost byla schválena – náš Erasmus+ plán získal 96 bodů ze 100 možných. Díky tomu má naše škola zajištěný snadnější přístup ke grantové podpoře až do roku 2027!

 

 

Akreditace Erasmus+ ve školním roce 2023/2024

V rámci akreditace jsme uskutečnili dvě skupinové mobility žáků – do polského Mysiadla a španělské Gandesy. Rovněž jsme polské a španělské žáky a učitele hostili u nás v Borohrádku. Šest učitelů se také zúčastnilo vzdělávacích kurzů v zahraničí. Kurzy byly zaměřené na rozvoj znalostí anglického jazyka a také metodologii. 

Erasmus+ logo

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

 

 

Challenge as a Modern Pedagogical Tool

ZŠ TGM Borohrádek byla koordinátorem projektu Erasmus+ s názvem Challenge as a Modern Pedagogical Tool, v jehož rámci jsme ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017 spolupracovali se školami z Chorvatska, Polska, Turecka a Portugalska.

V rámci projektu plnili žáci rozmanité výzvy, které byly jak motivující a zábavné, tak přínosné pro jejich rozvoj. Na některých úkolech žáci pracovali samostatně nebo v malých skupinách, některé výzvy byly určeny třídním kolektivům, celým školám či týmům složených ze žáků z různých států. Díky využití moderních technologií aktivity probíhaly v průběhu celého projektu.

První projektovou aktivitou bylo setkání učitelů z partnerských škol v Borohrádku v listopadu 2015, během kterého byly detailně projednány jednotlivé aktivity, úkoly pro zapojené školy, časový harmonogram, formy využívání ICT nástrojů a také bylo z mnoha návrhů vytvořených žáky ze všech zemí vybráno logo projektu. Zahraniční hosté si samozřejmě také prohlédli školu a rovněž strávili vyučovací hodinu s žáky devátých tříd, se kterými konverzovali anglicky o různých tématech.

Nedílnou součástí byla také mezinárodní setkání v jednotlivých zemích, během kterých žáci bydleli v hostitelských rodinách, účastnili se workshopů ve školách, pracovali v mezinárodních týmech či poznávali danou zemi. První setkání proběhlo v dubnu 2016 v Borohrádku, v červnu 2016 následovala cesta do polské Radomi, v září 2016 do portugalské Palmely, v dubnu 2017 jsme se opět setkali v Borohrádku a projekt byl zakončen v červnu 2017 v chorvatském Šibeniku.

Rovněž byla vytvořena kniha European Teachers in Action s podtitulem Accept the Challenge! Učitelé ze zapojených škol zde sdílí své zkušenosti, příklady dobré praxe i ukázky využití moderních technologií. Kniha byla zveřejněna na webových stránkách projektu na konci srpna 2017 a již během prvních deseti dní byla stažena více než 2 000 uživateli ze 120 zemí. 

Více informací najdete na webu projektu www.challengeproject.eu.