Elektrické výboje v plynech

Dne 1. prosince 2016 se v naší škole uskutečnila zajímavá přednáška.

Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili přednášky vysokoškolského pedagoga doc. RNDr. Josefa Hubeňáka, CSc., z katedry fyziky UHK na téma elektrické výboje v plynech. Pan docent seznámil žáky s celou řadou elektrických generátorů. Žáky zaujal elektrický paralyzér, na kterém docent Hubeňák demonstroval, jak prochází elektrický výboj vodou.

Ve druhé části přednášky žáci pozorovali elektrické výboje za sníženého tlaku a optická spektra těchto výbojů. Obdobná pozorování následovala i pro vysokotlaké výbojky.

Přednáška žáky zaujala a některé možná i motivovala ke studiu na středních školách technického směru.

Mgr. Ivana Davidová

Mgr. Iva Přibylová | 05.12.2016 v 17:10