Aktualizace blogu projektu Let's Create

Na blog projektu Comenius Let's Create byly doplněny informace o projektovém dnu konaném v pátek 8. 3. 2013. Najdete zde oskenovaný novinový článek, fotografie, odkaz na reportáž Školní televize pro ČT a výstupy z jednotlivých tříd.

Blog projektu Let's Create

Mgr. Michal Přibyl | 14.03.2013 v 21:53