Adventní trhy 2019

Hrdinové s dobrým srdcem jsou zpět.

Hrdinové s dobrým srdcem pokračují ve svých dobrých skutcích i v letošním školním roce - nemohli chybět při adventních trzích. 

Adventním trhům předcházela velká příprava "zboží" k prodeji. Do výroby se zapojili žáci, zaměstnanci školy, rodiče, prarodiče či bývalá žákyně. Členové školního parlamentu měli za úkol zajistit pomoc žáků při dopravě vyrobených prodkutů ze školy a při samotném prodeji. 

Skvěle pomáhali tito žáci:

Petra Voráčková, 9.A

Veronika Michajlowa, 9.A

Ondřej Molnár, 9.B

Petr Izák, 9.B

Daniela Nekvindová,  7.A

Tomáš Tavali, 7.A

Pavla Chudobová, 6.A

Zuzana Janečková, 6.A

Tereza Ouhrabková, 6.B

Vojtěch Kaška, 6.B

Miroslav Nikl, 3. třída

Vojta a Tomáš zasvěceně vysvětlovali zákazníkům u našeho stánku, komu zakoupením jakéhokoli výrobku pomohou. Stejně jako v minulém roce výtěžek z prodeje poskytneme rychnovskému Centru Orion, které podporuje rodiny s hendikepovanými dětmi. Péťa a Verča spočítaly výslednou částku, pro Orion jsme získali 5 896 Kč!!!


Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci adventních trhů. Děkuji rovněž kolegovi J. Víchovi a jeho V.A za nádherné hudební vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu.

Zvláštní poděkování patří p. Bulíčkové a bývalé žákyni D. Končické.

 

Mgr. Iva Přibylová | 02.12.2019 v 19:53