19. ročník pěvecké soutěže Zlatý slavík

Dne 26. dubna 2018 se uskutečnil 19. ročník pěvecké soutěže Zlatý slavík.

Borohrádecké kino po roce opět patřilo mladým zpěvákům.

Novinkou byl společný zpěv jednotlivých tříd. Během dopoledne mimo soutěž vystoupily jednotlivé třídy. Společné zpívání určitě napomohlo odstranit trému a napomohlo dobrému rozezpívání. Všichni soutěžící si zaslouží velikou pochvalu - není jednoduché  odvážit se vystoupit před zaplněným hledištěm a ještě zpívat před odbornou porotou.  

Zpěváci soutěžili ve třech kategoriích, a to 1. - 2. třída, 3. - 4. třída a 5. třída společně s několika soutěžícími z druhého stupně. Během dopoledne zazněly písně různých žánrů, diváci tleskali do rytmu, povzbuzovali soutěžící a mnozí se se svým zpěvem přidávali. Odborná porota ve složení pan starosta, pan tajemník, paní Jiroušková a pan Jehlička neměli jednoduchý úkol, protože mnohé výkony byly velmi vyrovnané.

Výsledky

1. kategorie (1. - 2. třída)

1. místo - Sofie Kubcová (2.tř.)

2. místo - Eliška Slivková (2.tř.)

3. místo - Elena Piatnicová (1.tř.)

 

2. kategorie (3.A, 3.B - 4. třída)

1. místo - Stanislav Steiger (4.tř.)

2. místo - Adriana Molnárová (3.A)

3. místo - David Urban (3.A)

 

3. kategorie (5. třída - 2. stupeň)

1. místo - Eliška Martincová (6.B)

2. místo - Ondřej Molnár (7.B)

3. místo - Natálie Morávková (6.B)

GRATULUJEME!

Děkuji všem, kteří se na přípravách a realizaci soutěže podíleli.

Mgr. Iva Přibylová | 26.04.2018 v 13:20